DIGITÁLNY ŽIAK: Predĺžili sme termín na registráciu!

30. júna 2023

Gratulujeme všetkým žiačkam a žiakom k dnešnému vysvedčeniu a pripomíname, že spolu s ich zákonnými zástupcami budú môcť o 350-eurový príspevok žiadať aj počas letných prázdnin. Registrácií denne pribúda čoraz viac. Projekt aktuálne eviduje viac ako 95-tisíc registrácií žiakov zo všetkých cieľových skupín. Viac ako 12-tisíc už nárok na príspevok aj využilo a majú doma nové digitálne zariadenie.

🧐Ako sa menia termíny?

Našim cieľom je v rámci projektu doručiť pomoc čo najväčšiemu počtu žiakov. Z tohto dôvodu predlžujeme možnosť registrácie nasledovne:

👉📆skupina žiakov prvých ročníkov stredných škôl môže o príspevok požiadať do 31. 08. 2023,

👉📆všetky ostatné oprávnené skupiny žiakov môžu o príspevok požiadať do 30. 09. 2023

ℹ️ Nárok na príspevok má väčšina detí pochádzajúcich zo sociálne slabších pomerov. Ich rodičia poberajú napríklad dávky v hmotnej núdzi, majú nízke a podpriemerné príjmy, a tiež sa to týka rodín, v ktorých je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rovnako nárok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl.

Viac informácií a registračný formulár nájdete na www.digitalnyziak.sk.

#DigitalnyZiak#DigitalnaInkluzia#DigitalnaKoalicia#DigitalSK#DigitalEU

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať