Digitálna koalícia spustila nový projekt Ukrajinský žiak

Ukrajinský žiak

15. augusta 2023

“Po úspešnom rozbehu a prebiehajúcej realizácii projektu Digitálny žiak pre slovenských žiakov z viacerých skupín spustila dňa 11. augusta Digitálna koalícia v spolupráci s MIRRI a Ministerstvom školstva projekt pre pomoc ukrajinským žiakom. Tí, ktorí navštevujú slovenské základné alebo stredné školy budú môcť získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350EUR a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnako ako ich slovenskí spolužiaci,” konštatuje predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský.

Cieľom pripravovaného projektu je podporiť v roku 2023 približne 20 000 žiakov z definovanej cieľovej skupiny. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. V súčasnosti je do školského systému Slovenskej republiky zaradená menej ako polovica ukrajinských detí, teda približne 10 000 žiakov a študentov. Väčšina pokračuje v dištančnom štúdiu na Ukrajine, aj keď sa nachádza na Slovensku. Projekt Ukrajinský žiak môže významne prispieť k motivácii ukrajinských detí navštevovať školu v Slovenskej republike, zabezpečiť im kontinuitu vzdelávacieho procesu a, čo je pre deti po prežitom strese veľmi dôležité, projekt prispieva k ich socializácii a systematickej komunikácii v novom, slovenskom prostredí. Je to projekt, ktorý podporuje začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu na Slovensku a má vysokú pridanú hodnotu, nakoľko podporuje inklúziu detí a nepriamo aj ich rodičov,  s cieľom čo najefektívnejšie sa začleniť do života na Slovensku.

Projekt Ukrajinský žiak je financovaný z operačného programu Európske štrukturálne a investičné fondy, Integrovaná infraštruktúra, prioritná os – 14 Care.  Rozpočet projektu pokrýva poskytnutie digitálneho príspevku na nákup digitálneho zariadenia pre 20 tisíc ukrajinských detí.

Do dnešného dňa bolo zaregistrovaných viac ako 1300 žiadateľov o poskytnutie digitálneho príspevku v projekte Ukrajinský žiak.

Všetky informácie o registrácii a podmienkach uplatňovania digitálneho príspevku nájdu záujemcovia na webovej stránke www.ukrajinskyziak.sk alebo na telefónnom čísle call centra +421 (0) 232 284467 (v pracovných dňoch v čase 9.00 – 17.00 je poskytované poradenstvo v ukrajinskom jazyku). 

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať