Digitálna koalícia rozširuje svoje rady – vítame ďalších nových členov

23. júna 2023

#DigitalnaKoalicia dlhodobo združuje kľúčových stakeholderov v oblasti #IKT a vzdelávania na Slovensku. Ide o desiatky členov zo súkromného i verejného sektora, ktoré sa spoločne zasadzujú o rozvoj IKT sektora a prípravu našej krajiny na novú, digitálnu, budúcnosť. Členská základňa #DK pritom neustále rastie – na utorkovej odbornej konferencii s názvom Vízia pre digitálnu budúcnosť organizácia slávnostne privítala až 10 nových členov. Ku dnešnému dňu tak Digitálna koalícia združuje až 104 členov!

🗨️ „Teší ma, že verejný i súkromný sektor si uvedomuje význam digitalizácie a vzdelávania a deklaruje jasnú podporu aktivitám, ktoré sú v prospech našej krajiny, jej obyvateľov a podnikov. Každá z organizácií do Digitálnej koalície vstupuje aj so svojimi hodnotovými záväzkami – kľúčovými prioritami, ktorými plánuje aktívne prispieť k rozvoju digitálneho prostredia na Slovensku. Pevne verím, že naším spoločným úsilím a odhodlaním prispejeme k pozitívnej zmene,“ konštatuje predseda DK, Mário Lelovský.

🎊 Vítame všetkých novoprijatých členov #Axenta, DEUS – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, InterWay, JA Slovensko, n.o., Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, Košický samosprávny kraj, Sanding, Skymove, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčianska regionálna komora SOPK, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka a tešíme sa na efektívnu spoluprácu! 👏

📸Peter Brichta #DigitalnaBuducnost#DigitalnaInkluzia#DigitalnaKoalicia

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať