Digitálna koalícia bola súčasťou Európskych digitálnych ocenení 2023

EDSA 2023

30. júna 2023

Predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský, a tajomník Digitálnej koalície, Gustáv Budinský, sa 28.júna 2023 zúčastnili Európskych digitálnych ocenení 2023. Táto prestížna udalosť, organizovaná Európskou komisiou, bola venovaná oceneniu organizácií, ktoré vynikajú vo využívaní digitálnych technológií a rozvoji digitálnych zručností v Európe.

Naša účasť na tejto udalosti bola dôležitým krokom pre Digitálnu koalíciu, ktorá si dáva za cieľ podporovať digitálne zručnosti a rozvoj digitálnych technológií vo svojom regióne. Tento krok nám umožnil nielen zdieľať naše skúsenosti s ostatnými európskymi krajinami, ale aj spoznať sa a naviazať kontakty s ďalšími odborníkmi a organizáciami z rôznych odvetví.

Medzi výhercami Európskych digitálnych ocenení 2023 sme videli neuveriteľný rozsah inovácií a inšpiráciu. Organizácie súťažili v 5 rôznych kategóriách a z viac ako 330 prihlásených projektov sa ocenenými v jednotlivých kategóriách stali:

Empowering Youth in Digital: UBBU – Learn to code (Portugal) 

Digital Skills for Education: Ex Aequo: Open the Box (Italy) and Pix (France) 

Inclusion in the Digital World – DigiAcademy (EIT Health, Ireland, Croatia, Spain, Sweden and France)  

 Women in ICT Careers – Girls Code it Better (Italy)  

Digital Upskilling @ Work – AI4gov (Spain, Italy, Germany, Estonia) 

Vďaka EDSA 23 sme získali nové poznatky a inšpiráciu pre naše ďalšie projekty a iniciatívy. Boli sme svedkami úspechov v oblastiach ako podpora žien v IKT sektore, digitálna transformácia, digitálne zručnosti vo vzdelávaní a iné. Tieto skúsenosti nám pomôžu posilniť naše úsilie o vytvorenie digitálneho ekosystému, ktorý je pripravený na budúce výzvy, ktoré prináša 21. storočie.

Sme hrdí, že sme sa mohli pripojiť k ostatným oceneným organizáciám a jednotlivcom, ktorí pracujú na dosiahnutí rovnakého cieľa – vytvoriť silnú a konkurencieschopnú digitálnu Európu. Naše úsilie bude pokračovať v podpore digitálnych zručností, inovácií a digitalizácie v našej krajine. Veríme, že spolupráca medzi rôznymi aktérmi v digitálnom sektore je kľúčom k dosiahnutiu skutočného pokroku a konkurencieschopnosti v digitálnom svete. Už od roku 2017 združuje Digitálna koalícia organizácie súkromného i verejného sektora s cieľom zabezpečiť podporu IKT sektora v našej krajine.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať