Výzva pre bilaterálne vzťahy zameraná na iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne

29. januára 2022

Fond pre bilaterálne vzťahy v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca (ďalej len „Bilaterálny fond GGC“) bol zriadený za účelom posilnenia spolupráce, zlepšenia spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v oblasti cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, transparentnosti, dobrej správy vecí verených a zodpovedných inštitúcií.

Dátum zverejnenia výzvy: 30. december 2021

Dátum ukončenia výzvy: 30. december 2022, 23:59 hod. SEČ alebo do vyčerpania disponibilnej alokácie

Kód výzvy: GGCBF03

Oblasť podpory: Iniciatívy ľudia ľuďom realizované v slovensko-ukrajinskom pohraničnom regióne prispievajúce k posilneniu trilaterálnej spolupráce medzi prispievateľskými štátmi, Slovenskom a Ukrajinou

Maximálna výška žiadaného príspevku: 25 000 EUR

Minimálna výška žiadaného príspevku: Neuplatňuje sa

Spolufinancovanie: Spolufinancovanie sa od žiadateľov nevyžaduje.

Výška alokácie: 76 287,19 EUR

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Správca programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca

Oprávnení žiadatelia a partneri:

  • Oprávnené žiadať o príspevok sú všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v niektorom z prispievateľských štátov.
  • Ďalšie obmedzenia oprávnenosti: Správcovia programov v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a ich Donorskí Programoví Partneri nie sú oprávnení žiadatelia.

Ďalšie podmienky:

1. Každý slovenský žiadateľ musí mať aspoň jedného partnera z prispievateľského štátu a aspoň jedného partnera z Ukrajiny a každý žiadateľ z prispievateľských štátov musí mať aspoň jedného partnera zo Slovenska a aspoň jedného partnera z Ukrajiny. Na realizácii iniciatívy sa môžu podieľať najviac dvaja partneri.

2. Realizácia iniciatívy má byť plánovaná maximálne na 12 mesiacov a zároveň by mala byť ukončená najneskôr do 29. februára 2024.

3. Z bilaterálnej iniciatívy musia mať úžitok slovensko-ukrajinské pohraničné regióny.

4. Podpísané Vyhlásenie o partnerstve, Vyjadrenie záujmu alebo iný obdobný dokument preukazujúci záujem žiadateľa a jeho partnerov spoločne implementovať iniciatívu je povinné.

Viac informácií nájdete tu.

Článok pôvodne zverejnený na https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-zamerana-na-iniciativy-ludia-ludom-realizovane-v-slovensko-ukrajinskom-pohranicnom-regione.htm

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať