Kurz digitálnej letnej školy EIT „digitálna transformácia v záujme organizačnej odolnosti“

29. apríla 2023

Program

Cieľom tohto programu je preskúmať, ako možno v rámci existujúcich prístupov k riadeniu zaviesť prelomové IT technológie pre informačné služby, služby mobility a bezpečnostné služby v mestách a organizáciách, ktoré pracujú s mestami. Organizácie čoraz častejšie čelia výzvam súvisiacim s prijímaním a prispôsobovaním nových administratívnych a prevádzkových postupov spôsobených prelomovými informačnými technológiami. V dôsledku toho sa to stáva väčším problémom, keď zmeny pokračujú a zrýchľujú sa, najmä ak organizácie nie sú dostatočne flexibilné na to, aby prežili tieto vyvíjajúce sa podmienky.

Tento program digitálnej letnej školy EIT naučí účastníkov, ako analyzovať pracovné procesy a organizácie, ako aj to, ako môžu rozvíjať nové pracovné metódy prostredníctvom interaktívneho procesu navrhovania s využitím vnútropodnikových a participatívnych akcií a experimentov. V rámci tohto programu účastníci navštívia rôzne organizácie a budú viesť rozhovory s rôznymi zainteresovanými stranami. Prostredníctvom týchto cvičení budú účastníci vyzvaní, aby vypracovali scenáre a riešenia s pomocou digitálnych technológií, ktoré riešia problémy identifikované zainteresovanými stranami. 

Konečné riešenia identifikovaných výziev sa predložia ako návrhy na experimenty, ktoré by mohli uskutočniť zúčastnené organizácie. Študenti ako takí nebudú podnikať, ale strategickejší plán na uplatňovanie digitálnej transformácie vo vybranej organizácii.

Po letnej škole sa zorganizuje zrýchlené podujatie so všetkými účastníckymi organizáciami a študentmi, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby spolupráca medzi nimi pokračovala aj po ukončení letnej školy.

Tento program digitálnej letnej školy EIT sa uskutoční od 10. do 21. júla 2023 v Ľubľane v Slovinsku. Podávanie prihlášok sa končí 1. júna 2023.

O digitálnej letnej škole EIT

Programy EIT Digital Summer School sú otvorené pre bakalárskych a magisterských študentov, mladých odborníkov a iných jednotlivcov, ktorí chcú hlboký život v oblasti vznikajúcich digitálnych technológií. Všetky vzdelávacie zázemia sú vítané v programoch EIT Digital Summer School.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovenia


Druh iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk


Cieľová skupina


Typology of training opportunities

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia


Trvanie odbornej prípravy

Skoro 1 týždeň


Is this course free

No


Is the certificate/credential free

No


Typ záznamu o výcviku

Jediná ponuka


Training Start date


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané prihlasovacie údaje

Vzdelávacia aktivita


Self-paced course

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať