CYBERWISER.eu Basic

29. apríla 2023

CYBERWISER.eu Basic je prechodný kurz, ktorý ponúka CYBERWISER.eu a ktorý sa zameriava na tých, ktorí do určitej miery chápu základné koncepcie kybernetickej bezpečnosti. Kurz je určený najmä pre ľudí pracujúcich v malých a stredných podnikoch (MSP), výskumných centrách, organizáciách verejného sektora a veľkých spoločnostiach na úrovni zamestnancov a manažmentu.

Cyberwiser Basic je súčasťou širšej iniciatívy CYBERWISER.eu, v ktorej sa predkladá vzdelávací program zameraný na podniky a pracovnú silu na všetkých úrovniach, od tých, ktorí nemajú žiadne digitálne znalosti, až po odborníkov v tejto oblasti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Druhá časť iniciatívy Cyberwiser: podrobné informácie o kurze

Základný kurz je druhým modulom programu a poskytuje študentom príležitosť pochopiť, aké pracovné miesta existujú v odvetví kybernetickej bezpečnosti. Vzdelávajúce sa osoby sa ďalej vyzývajú, aby stavali na svojom povedomí o kybernetickej bezpečnosti s cieľom pochopiť pokročilejšie koncepcie, ako je vytvorenie kontextu alebo odborné posúdenie kybernetických rizík.

Vzdelávacie činnosti sa zameriavajú na niekoľko hlavných tém, ktorých cieľom je podpora znalostí, ako sú: 

  • Pochopenie toho, ako riešiť najbežnejšie kyberneticko-bezpečnostné riziká a hrozby, ako je phishing, nedostatok hesla, ransomware alebo únik údajov.  
  • Vedomosti o tom, ako identifikovať hrozby a riziká na vysokej úrovni v podnikateľskom prostredí vrátane identifikácie rizík vo všeobecnosti.
  • Pochopenie vytvárania kontextu a testovania a odbornej prípravy scenárov. 

Na konci kurzu študenti dostanú základný diplom CYBERWISER.eu a budú automaticky zaradení do registra odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti CYBERWISER.eu (Cypr).

Digitálne technológie / špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy


Cieľový jazyk


Cieľová skupina


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia


Trvanie školenia

Skoro 1 týždeň


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Svetlo na čiastočný úväzok


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať