Spoločné_ukrajinsko-slovenské študijné programy

Hlavným cieľom je posilniť dobré vzťahy a výmenu odborných kontaktov medzi slovenským a ukrajinským akademickým sektorom. Takáto podpora umožní ďalší rozvoj schémy študentskej a pracovnej mobility ukrajinských študentov a absolventov na verejných vysokých školách na Slovensku. Tá spočíva v aktívnej a adresnej podpore zo strany IKT firiem na Slovensku, ktoré ukrajinským študentom poskytujú štipendium a potrebnú prax v odbornej príprave, pričom po ukončení štúdia ponúknu úspešným absolventom možnosť trvalého pracovného pomeru na minimálne dva roky.