Spoločné_ukrajinsko-slovenské študijné programy

Vďaka Spoločným ukrajinsko-slovenským študijným programom sa nám podarilo posilniť vybudovanie vzťahov, štruktúr a odborných kontaktov medzi akademickým sektorom na Slovensku a na Ukrajine.

Cieľom programu je rozvoj schémy medzinárodných spoločných magisterských študijných programov s dvojitými diplomami pre ukrajinských študentov so zameraním na IT. Kedy počas 14 mesiacov študenti paralelne študujú a praxujú v IT firmách na Slovensku. Aktuálne na ňom  participujú ukrajinské univerzity a slovenská vysoká škola. 

Program je úspešným príkladom dobrej praxe od roku 2017, kedy až po súčasnosť  program úspešne absolvovalo viac ako 50 študentov so zameraním na softvérové inžinierstvo, automatizáciu a integrované počítačové technológie, počítačovú vedu, projektové riadenie a iné. 

Súvisiace aktivity

Šiesty ročník ukrajinsko-slovenských študijných programov ukrajinských univerzít a slovenskej Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave  (VŠEM) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) a IT Asociáciou Slovenska (ITAS) bol poznačený vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aj napriek tomu si dnes na pôde VŠEM 11 ukrajinských...