70c60e53-8c76-4834-bcb0-5ee028f02278

SLOVENSKÝ IT SEKTOR PRINÁŠA PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI A KNOW-HOW MOLDAVSKÝM INFORMATIKOM

Prinášame vám náhľad zahraničnej cesty v Moldavsku Štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí p. Ingrid Brockovej.

Text je pôvodne zverejnený na FB profile https://www.facebook.com/IBrockova

Prvý deň mojej návštevy Moldavska som prijala pozvanie na otvárací ceremoniál 🆕️ projektu slovenských🇸🇰 a moldavských 🇦🇩 partnerov s názvom Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty: Program pracovnej mobility absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom. 💻🖱⌨
Ide o projekt financovaný EÚ🇪🇺 prostredníctvom organizácie Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (#ICMPD).
Projekt je založený na spolupráci slovenskej mimovládnej organizácie EMA – Development and Mobility Agency, Digitálna Koalícia , IT Asociácia Slovenska a partnermi zo súkromného sektora – ESET , Orange Slovensko a Orange Moldova.
Cieľom projektu je pomôcť moldavským talentom posilniť svojej odborné zručnosti a získať nové znalosti v stimulujúcom prostredí IKT firiem na Slovensku.
Slovensko 🇸🇰 je krajinou, ktorá má v sektore IT čo ponúknuť. Som rada 🤍, že prostredníctvom tohto projektu financovaného z EÚ 🇪🇺 majú moldavské odborníčky a odborníci možnosť spolupracovať s renomovanými slovenskými IKT firmami.
Na záver dňa som navštívila IT💻⚗ laboratórium na Moldavskej technickej univerzite, v rámci ktorej vznikla s podporou SlovakAid Akadémia kybernetickej bezpečnosti.
Veľmi sa teším z iniciatívy #GirlsGoIT, ktorá sa s podporou SlovakAid zameriava na otváranie sektora mladým ženám a dievčatám. Je to unikátny projekt, ktorý prepája akademické prostredie s praxou reprezentovanou svetoznámou slovenskou firmou ESET.
🔜 Dnes ma čakajú bilaterálne rokovania s moldavskými rezortnými partnermi a predsedníčkou zahraničného výboru moldavského parlamentu #staytuned
🔵️️Môj druhý pracovný deň v Moldavsku🇦🇩 začal stretnutím s vedúcim USAID Moldova Scottom Hocklanderom, s ktorým som diskutovala o možnostiach nadviazania na už spoločne realizované projekty USAID – US Agency for International Development so #SlovakAid v oblasti budovania klienstkých centier.
🟡O prioritách slovenskej 🇸🇰 zahraničnej politiky v Moldavsku🇦🇩, o našej podpore európskej orientácie Moldavska, podpore pri reformných procesoch zameraných na boj proti korupcii, reformu súdnictva, podporu podnikateľského prostredia, rozvojovú spoluprácu, posilnenie celkovej odolnosti Moldavska a mierové riešenie podnesterského konfliktu som hovorila s mojim rezortným partnerom Veaceslavom Dobindom Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova a s predsedníčkou Výboru pre zahraničnú politiku a európsku integráciu moldavského parlamentu Doina Gherman Parlamentul Republicii Moldova.
🔴Môj pracovný program pokračoval účasťou na podpise 🖋dohody📜 o spolupráci medzi EÚ🇪🇺 a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (#SlovakAid) na projekte delegovanej spolupráce v budovaní kapacít lokálnych médií v Moldavsku s rozpočtom 1️⃣mil. €💶. Dohodu podpísali vedúci European Union in the Republic of Moldova Janis Mazeiks a riaditeľ SlovakAid Tomas Bokor.
🔝Touto dohodou získala slovenská agentúra historicky prvý krát oprávnenie na realizáciu európskeho projektu a administrovanie zverených finančných prostriedkov EÚ💶🇪🇺. Tento projekt bude neoceniteľnou skúsenosťou pre #SlovakAid a zároveň predstavuje ❗príležitosť pre slovenské🇸🇰 podnikateľské subjekty podieľať sa na rozvojových aktivitách financovaných z rozpočtu EÚ.
▶️V druhej polovici dňa som sa presunula do Autonómnej teritoriálnej oblasti Gagauzsko, kde som si prehliadla projekty realizované s podporou #SlovakAid. Slovensko dlhodobo pomáha v tejto oblasti najmä zriaďovaním klientskych centier zameraných na zvyšovanie efektívnosti služieb poskytovaných samosprávou, podpory iniciatív pre aktivizáciu mládeže, sociálnych projektov na pomoc hendikepovaným deťom a projektov na boj proti dopadom pandémie COVID-19.
⏩Maratón rokovaní som uzavrela stretnutím s guvernérkou Autonómnej teritoriálnej oblasti Gagauzsko a členkou vlády Moldavskej republiky Irina Vlah
Môj dnešný program pokračuje v moldavskom okrese Criuleni. #staytuned
Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *