Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 – 2025

21. augusta 2023

V roku 2019 bola uznesením vlády SR č. 206/2019 schválená „Stratégia digitálnej transformácie Slovenska“ ako rámcová nadrezortná stratégia, ktorá si za cieľ určila nielen dosiahnuť výrazné zvýšenie zapojenia Slovenska do európskeho jednotného digitálneho trhu, ale predovšetkým pripraviť Slovensko na celoplošnú digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Z globálneho hľadiska pri digitálnej transformácii patrí medzi najvýznamnejšie technológie aj technológia 5G.
Zavádzanie technológie 5G prinesie postupnú zmenu v poskytovaní služieb prostredníctvom mobilného pripojenia s potenciálom na zvýšenie produktivity a rastu
ekonomiky a je dôležité, aby z toho mala úžitok celá krajina.

Vízia z pohľadu budovania sietí 5G na Slovensku je definovaná nasledovne:
V súlade so stratégiou jednotného digitálneho trhu EÚ Slovenská republika vybuduje špičkovú informačno-komunikačnú infraštruktúru 5G a využije široké spektrum
príležitostí ponúkané touto technológiou v prospech rozvoja slovenskej spoločnosti a hospodárstva.

Rozvoj sietí 5G na Slovensku a moderné aplikácie, ktoré ich budú využívať, podporia prechod ku gigabitovej spoločnosti a s podporou súvisiacej legislatívy prispejú k zvýšeniu bezpečnosti elektronických komunikačných sietí. Konektivita zabezpečená prostredníctvom nových technológií vytvorí nové obchodné príležitosti, otvorí trhy a podporí občanov v ich každodennom živote, napr. podporou nových modelov komunikácie na pracovisku alebo komunikácie so štátnou správou. Súčasne poskytne prístup k informáciám a službám, ktorých rozširovanie do bežných oblastí života možno stále viac očakávať. Kvalitná digitálna infraštruktúra je stavebným kameňom moderného priemyslu (Priemysel 4.0), vytvorí nové príležitosti pre ekonomický rast a otvorí nové príležitosti pre trhy.

Dokument PODPORA ROZVOJA SIETÍ 5G NA SLOVENSKU NA ROKY 2020 – 2025 si kladie za cieľ prispieť k digitálnej transformácii Slovenska z pohľadu vybudovania modernej, funkčnej a bezpečnej infraštruktúry elektronických komunikácií, ktorá je nevyhnutným predpokladom nielen pre rozvoj moderných služieb pre občanov a podnikateľov, ale má umožniť prepojiteľnosť všetkých systémov, ich vzájomnú komunikáciu a ich efektívne riadenie a dohľad nad nimi.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

  • 5G


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Druh publikácie

  • Národný plán


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať