Európsky rámec zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Cyber security

21. augusta 2023

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, ENISA, je agentúrou Únie, ktorá sa zameriava na dosiahnutie vyššej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, zriadená v roku 2004 a posilnená Aktom EÚ o kybernetickej bezpečnosti, prispieva ku kybernetickej politike EÚ, zvyšuje dôveryhodnosť IKT produktov, služieb a procesov so systémami certifikácie kybernetickej bezpečnosti, spolupracuje s členskými štátmi a orgánmi EÚ a pomáha Európe pripraviť sa na kybernetické výzvy budúcnosti. Prostredníctvom výmeny poznatkov, budovania kapacít a zvyšovania informovanosti, agentúra spolupracuje so svojimi kľúčovými zainteresovanými stranami s cieľom posilniť dôveru v prepojenú ekonomiku, zvýšiť odolnosť infraštruktúry Únie a v konečnom dôsledku zabezpečiť digitálnu bezpečnosť európskej spoločnosti a občanov. Viac informácií o agentúre ENISA a jej práci nájdete tu: www.enisa.europa.eu.

Dokument ECSF Role Profiles uvádza 12 typických pprofesií v oblasti kybernetickej bezpečnosti spolu s ich identifikovanými názvami, úlohami, zručnosťami, vedomosťami a kompetenciami. Hlavným cieľom tohto rámca je vytvoriť spoločné porozumenie medzi jednotlivcami, zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelávacích programov v členských štátoch EÚ, čo sa stáva cenným nástrojom na preklenutie rozdielov medzi pracoviskom zamestnanca v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzdelávacím prostredím.

Dokument Európsky rámec zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti bližšie pojednáva o nasledujúcich pracovných profesiách, ktoré súvisia s kybernetickou bezpečnosťou:

 • Hlavný úradník pre bezpečnosť informácií (CISO)
 • Koordinátor reakcie na kybernetické incidenty
 • Úradník pre kybernetické právo, politiku a dodržiavanie predpisov
 • Špecialista na spravodajské informácie o kybernetických hrozbách
 • Architekt kybernetickej bezpečnosti
 • Auditor kybernetickej bezpečnosti
 • Pedagóg v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Implementátor kybernetickej bezpečnosti
 • Výskumník v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Manžér pre riziká kybernetickej bezpečnosti
 • Digitálny forenzný vyšetrovateľ
 • Penetračný tester

Viacero informácii môžete získať aj na týchto webinároch (v anglickom jazyku):

Kompletný dokument Európsky rámec zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti sme preložili aj do slovenského jazyka, aby sme ho bezproblémovo sprístupnili aj obyvateľom Slovenskej republiky. Pôvodný dokument v anglickom jazyku môžete nájsť tu: European Cybersecurity Skills Framework Role Profiles

K tomuto dokumentu prislúcha aj manuál, ktorý sme taktiež preložili – preklad do slovenského jazyka nájdete tu.

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Druh publikácie

 • Všeobecné informácie


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať