Pre firmy

Jednou z najväčších prekážok rastu podniku je nedostatok digitálnej dokonalosti. S cieľom nájsť riešenia a prispieť k zabezpečeniu zručností vláda poverila spoločnosti Tillvaxtverket a UKÄ vypracovaním správy analyzujúcej digitálnu transformáciu vo verejnom aj súkromnom sektore. Správa, ktorá je teraz k...

Platforma predigitálne zručnosti a pracovné miesta je novým domovom záväzkov pre digitálne zručnosti! Spoznajte naše nové prvky a zaviažu sa k digitálnym zručnostiam a pripoja sa k spoločenstvu európskych tvorcov zmien, pričom všetci sa snažia byť na čele novej vzrušenej...

Európsky rok zručností – Vyučuje sa digitalizovaná Európa, čo si vyžaduje globálne konkurencieschopnosť? Je online zasadnutie organizované v rámci série digitálnej diskusie EURACTIV-GIGAEurope 27. marca 2023.   Podujatie sa bude zaoberať digitálnou agendou EÚ do roku 2030 a rokom zručností 2023,...

Skolasajf poskytuje deťom vo veku od 3 do 16 rokov príležitosť zapojiť sa počas letných mesiacov do série kultúrnych, umeleckých a fyzických aktivít a exponátov. Ide o výzvu pre všetkých, aby spojili sily v záujme zdravého životného prostredia a spoločnosti....

Projekt umožňuje ženám vo veku od 18 do 29 rokov v sociálne zraniteľných situáciách zvýšiť svoju zamestnateľnosť, odbornú prípravu v digitálnom sektore a následne získať a rozvíjať svoje digitálne zručnosti, čím sa zmenší sociálna priepasť a predovšetkým digitálna priepasť. Technológie...

V roku 2018 bol spustený projekt Women4IT s cieľom rozvíjať digitálne kompetencie mladých žien, a tým zlepšiť ich zamestnateľnosť. Poslaním projektu je vytvárať atraktívne pracovné príležitosti pre mladých ľudí, organizovať pracovné miesta pre ženy v odvetví technológií a rozširovať partnerstvo...

Tvorivé spoločenstvá pre digitálne začlenenie (CCDI) sú prístupom na podporu digitálneho začlenenia, ktorý reaguje na potreby ľudí a ich komunít. Digitálne vylúčenie môže byť prekážkou rôznych foriem účasti, autonómie a komunikácie, čo má vplyv na uplatňovanie občianstva. Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva...

V estónskych národných učebných osnovách sa kladie dôraz na rozvoj digitálnych kompetencií. Ide o jednu z ôsmich kľúčových kompetencií, na ktoré sa školy v Estónsku zameriavajú. S cieľom uľahčiť učiteľom Estónsko vytvorilo jednoduchý a jasný model digitálnych kompetencií pre študentov....

Keďže potreby zručností sa v Európe rýchlo vyvíjajú, sektor vysokoškolského vzdelávania sa musí prispôsobiť, keďže má jedinečnú pozíciu, ktorá Európe pomáha stať sa digitálnejšou a inkluzívnejšou. Z tohto dôvodu Európska únia spustila v tomto smere dve iniciatívy: Európska stratégia pre univerzity...

DigComp poskytuje spoločný rámec na pomoc európskym občanom a pracovnej sile pri sebahodnotení ich zručností, stanovovaní cieľov vzdelávania, identifikácii možností odbornej prípravy a dosahovaní väčšieho počtu lepších kariérnych príležitostí. Rámec digitálnych kompetencií inšpiroval viac ako 20 nástrojov v rôznych členských...

„Umelá inteligencia a vzdelávanie: Usmernenia pre tvorcov politík„vypracuje UNESCO v rámci vykonávania Pekinského konsenzu s cieľom podporiť tvorcov politík v oblasti vzdelávania pripravených na umelú inteligenciu. Jeho cieľom je dosiahnuť spoločné chápanie príležitostí, ktoré umelá inteligencia ponúka v oblasti vzdelávania,...

Rámec digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp) už viac ako desať rokov poskytuje v celej EÚ aj mimo nej spoločné chápanie toho, čo je digitálna kompetencia, a preto poskytuje základ pre vymedzenie politiky v oblasti digitálnych zručností. Už existuje vysoká informovanosť...

Zobrazuje sa 1-12 z 228 výsledkov