IT v kurze, n.o.

30. novembra 2021

Adresa

Kontakt

Jana Miklošová
Generálny tajomník služobného úradu

E:   jana.miklosova@metis.academy

W: https://www.itvkurze.sk

F: https://www.facebook.com/itvkurze

Záväzky:

Rekvalifikačnými vzdelávacími programami pripraviť pre trh práce v informačných technológiách 175 nových IT špecialistov.

Zrealizovať pilotný ročník vzdelávacieho programu pre 30 žien s názvom Ženy v (IT) kurze.

Začať s realizáciou EU projektu NedisKvalifikuj sa pre 210 nezamestnaných mladých ľudí vo veku 20-30 rokov v 7 krajských mestach s cieľom zvýšiť digitáne zručnosti.

Vytvoriť sadu vzdelávacích videí v oblasti MS Office, ktoré budú dostupne zadarmo a pre každého.

Realizovať marketingové aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o svete informačných technológií a zvýšiť záujem mladých ľuďí pracovať v IT sadu vzdelávacích videí v oblasti MS Office, ktoré budú dostupne zadarmo a pre každého.

Začať s realizáciou workshopov na odborné témy v IT.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • MVO


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať