IT v kurze, n.o.

IT v kurze rieši komplexne cestu od vzdelávania, jeho financovania až po zamestnávanie s dôrazom na informačné technológie a nemecký jazyk. Prispieva k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti. Zvyšuje množstvo kvalifikovaných ľudí v IT.

https://www.itvkurze.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • MVO


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined