IT v kurze, n.o.

IT v kurze rieši komplexne cestu od vzdelávania, jeho financovania až po zamestnávanie s dôrazom na informačné technológie a nemecký jazyk. Prispieva k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti. Zvyšuje množstvo kvalifikovaných ľudí v IT.

https://www.itvkurze.sk

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • MVO


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


IT v kurze otvára dvere pre všetkých, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti IT. Ponúkame vzdelávacie programy, ktoré sú vytvorené tak, aby reflektovali na aktuálne potreby IT spoločností. Päťmesačné vzdelávacie programy reálne pripravia absolventov na juniorskú IT pozíciu. Po ukončení programu majú najlepší absolventi príležitosť absolvovať pracovnú stáž či dostať pracovnú ponuku od niektorého […]

...