IT_Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí. 

V roku 2022 DK testovanie úspešne rozšírila aj za hranice Slovenska, a to do všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. V Česku, Poľsku a Maďarsku navyše sprístupnila testovanie nielen v anglickom, no aj v jednotlivých národných jazykoch. O úspechu projektu svedčí aj fakt, že v krajinách Vé štvorky si v rámci pilotného ročníka test vyplnilo až 115-tisíc ľudí! 

IT Fitness Test primárne cieli najmä na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl – práve oni sú totiž našou budúcnosťou. Na to, aby dokázali v dnešnom, čoraz viac digitálnejšom svete uspieť, musia byť schopní zorientovať sa v spleti dostupných informácií a využiť možnosti digitálnych nástrojov vo svoj prospech. Cieľom IT Fitness Testu je objektívne otestovať digitálne zručnosti, ktoré sa od nich očakávajú na ďalšom stupni štúdia alebo v praxi a tak motivovať k aktívnemu prehlbovaniu ich praktických zručností, ktoré budú môcť prakticky využiť nielen dnes, no hlavne v budúcnosti. IT Fitness Test nekopíruje učebné osnovy a nekladie dôraz len na teoretické vedomosti, no adresne reflektuje na požiadavky modernej, neustále sa meniacej, digitálnej doby. O tom, že je IT Fitness Test garanciou kvalitného obsahu svedčí aj fakt, že má širokú podporu pedagógov – do koordinovaného testovania na školách sa už aktívne zapojilo viac ako  10-tisíc učiteľov a školských digitálnych koordinátorov v rámci celého Slovenska! 

V roku 2023 rozšíril svoje pôsobenie o ďalšiu krajinu. Úroveň digitálnych zručností si tak otestovali žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Žiaci excelovali v práci s internetom, horšie výsledky dosiahli v kritickom myslení a komplexných úlohách. Svoje vedomosti si v roku 2023 otestovalo takmer 46-tisíc respondentov z celého Slovenska. Celkovo si úroveň digitálnych zručností otestovalo v piatich krajinách takmer 150-tisíc respondentov.

Súvisiace aktivity

IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch. Ide o bezplatné, celoplošné, online testovanie, ktoré je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT...
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) dnes spustila dvanásty ročník IT Fitness Testu. Historicky po prvý raz si tak budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností otestovať všetci žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku,...
V krajinách V4 sa do tohtoročného testovania zapojil rekordný počet ľudí, najmladšími účastníkmi na Slovensku boli žiačky a žiaci vo veku 7 rokov. Na dnešnom slávnostnom vyhodnotení 11. ročníka IT Fitness Testu, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti Microsoft Slovakia,...