IT Fitness test v krajinách V4 a Ukrajine  

Digitálna koalícia - IT Fitness test

18. júla 2023

IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch. Ide o bezplatné, celoplošné, online testovanie, ktoré je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI SR) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí.

IT Fitness Test primárne cieli najmä na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Cieľom IT Fitness Testu je objektívne otestovať digitálne zručnosti, ktoré sa od nich očakávajú na ďalšom stupni štúdia alebo v praxi a tak motivovať k aktívnemu prehlbovaniu ich zručností, ktoré budú môcť prakticky využiť nielen dnes, no hlavne v budúcnosti. IT Fitness Test nekopíruje učebné osnovy a nekladie dôraz len na teoretické vedomosti, no adresne reflektuje na požiadavky digitálnej doby.

Od roku 2022 bolo testovanie úspešne rozšírené aj za hranice Slovenska, a to do všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. V Česku, Poľsku a Maďarsku navyše sprístupnila testovanie nielen v anglickom, no aj v jednotlivých národných jazykoch. O úspechu projektu svedčí aj fakt, že v krajinách V4 si v rámci pilotného ročníka test vyplnilo až 115-tisíc ľudí.

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Ukrajina
  • Slovensko
  • Česká republika
  • Poľsko
  • Maďarsko


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Basic programmes and qualifications


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať