Spoločné ukrajinsko-slovenské študijné programy

Digitálna koalícia - ukrajinsko-slovenské študujné programy

18. júla 2023

Vďaka Spoločným ukrajinsko-slovenským študijným programom sa nám podarilo posilniť vybudovanie vzťahov, štruktúr a odborných kontaktov medzi akademickým sektorom na Slovensku a na Ukrajine.

Cieľom programu je rozvoj schémy medzinárodných spoločných magisterských študijných programov s dvojitými diplomami pre ukrajinských študentov so zameraním na IT. Kedy počas 14 mesiacov študenti paralelne študujú a praxujú v IT firmách na Slovensku. Aktuálne na ňom  participujú ukrajinské univerzity a slovenská vysoká škola. 

Program je úspešným príkladom dobrej praxe od roku 2017, kedy až po súčasnosť  program úspešne absolvovalo viac ako 50 študentov so zameraním na softvérové inžinierstvo, automatizáciu a integrované počítačové technológie, počítačovú vedu, projektové riadenie a iné. 

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti
 • Softvér
 • Vývoj webu
 • Strojové učenie
 • Robotika
 • Vývoj mobilnej aplikácie


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko
 • Ukrajina
 • Európska únia


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Education not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať