Budovanie národnej platformy pre digitálne zručnosti a povolania

Digitálna koalícia - platforma

18. júla 2023

Projekt Budovanie národnej platformy pre digitálne zručnosti a povolania prepája členov slovenskej Digitálnej koalície s európskymi Digitálnymi koalíciami. Cieľom tohto projektu je podpora spolupráce a zdieľanie si navzájom osvedčené postupy z jednotlivých krajín naprieč širokým spektrom oblastí.

Na prelome 21/22 sme spustili projekt z výzvy CEF-TC-2019-2 EU na vytvorenie celoeurópskej komunikačnej platformy digitálnych koalícií. Cieľom projektu je vytvorenie web platformy na prepojenie členov slovenskej Digitálnej koalície, aj s európskymi Digitálnymi koalíciami na sprístupnenie digitálnych príležitosti na odbornú prípravu a financovanie svojich aktivít. Pomocou projektu je možné spolupracovať a zdieľať osvedčené postupy naprieč rôznymi oblasťami. Budeme ponúkať služby širokému publiku vrátane Európskej koalície digitálnych zručností a pracovných miest. Spolu s webovými stránkami, ktoré spravujú národné koalície, sa tak web platforma stane kľúčovou infraštruktúrou digitálnych služieb na podporu digitálnych zručností v Európe. Vďaka európskej platforme sme vytvorili cezhraničné partnerstvá a zapojili sa do série podujatí troch Národných digitálnych koalícií – slovenskej, českej a slovinskej, pod názvom Girls & ICT na zvýšenie povedomia a povzbudenia mladých ľudí, najmä dievčatat, pre dosiahnutie príležitostí, ktoré ponúka digitalizácia, digitálna transformácia a sektor informačných a komunikačných technológií. Na medzinárodných webinároch sa jednotlivo predstavilo 12 zaujímavých žien s inšpiratívnymi príbehmi o svojich kariérnych cestách.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

  • Európska únia

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať