Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI

4. februára 2024

Svetová banka spolu s partnermi Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (Slovakia Catching-up Regions – SK CuRI) organizujú konferenciu s názvom   Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI .” Cieľom je priblížiť a zhodnotiť výsledky v oblasti stredného odborného školstva počas celej doby iniciatívy na Slovensku (2018 – 2023), vďaka ktorej sa do stredného školstva doposiaľ investovalo už takmer 110 mil. eur. 

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 sa do projektu zapojil Banskobystrický a v roku 2020 Košický samosprávny kraj. CuRI do stredného odborného školstva  prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, podpore inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania.

Na začiatku realizácie iniciatívy sa experti Svetovej banky sústredili na pochopenie najdôležitejších problémov, ktorým čelia jednotlivé kraje v oblasti stredného odborného školstva. Výsledky ukázali, že najväčším problémom bol nesúlad medzi ponukou SOŠ, zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce. Nedostatočná bola komunikácia medzi zamestnávateľmi a školami, ale aj študijné programy a učebné metódy, ktoré sa málo sústredili na rozvoj tzv. zručností a kompetencií 21. storočia. S cieľom riešiť nastolené problémy odborný tím Svetovej banky vybral v troch krajoch 36 pilotných SOŠ, v ktorých bolo doposiaľ celkovo preinvestovaných bezmála 110 mil. eur. Ide predovšetkým o školy zamerané na oblasť priemyslu, podnikania, služieb, inovácií, ale aj poľnohospodárstva, potravinárstva, a lesného hospodárstva.

Konferencia sa uskutoční dňa 6. februára 2024 v Bratislave od 9.00 v priestoroch hotela Lindner, Metodova 4.

Sprievodným podujatím bude aj výstava a prezentácia vybraných SOŠ, ktoré boli podporené v rámci iniciatívy (školy budú prezentovať svoj progres, budú mať pripravené videá, kam sa škola vďaka iniciatíve posunula, prinesú si rôzne technické vybavenia, ktoré získali vďaka projektu, ponúknu taktiež prezentáciu školy prostredníctvom virtuálnej reality a pod).

Start date

06/02/2024T09:00:00


End date

06/02/2024T15:00:00


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Virtuálna realita
 • Robotika
 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Stredné
 • Pokročilý


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Druh iniciatívy

Regionálna iniciatíva


Nastavenie podujatia

 • O mieste


Timezone


Country


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať