Festival inovácii INOFEST 2023

4. júla 2023

Najnovšie technologické pokroky za minulý rok na jednom mieste!

Festival inovácii INOFEST 2023 demonštruje silu inovačných ekosystémov a spoločenstiev. Inovačné projekty a ich výsledky, nové trendy, príležitosti a inovačné nápady na jednom mieste.

Kde? M Aréna, Prešov, Slovensko

Kedy? 26.-27.9.2023

Študenti a zamestnanci neziskových organizácií vstup zdarma!

Registrujte sa už teraz!

 4. ročník inovačného festivalu INOFEST, ktorý organizuje združenie INOVATO v spolupráci s VUC Prešov  a partnermi.

INOFEST

je skvelou príležitosťou pre odborníkov, podnikateľov, vedcov, výskumníkov, študentov aj verejnosť na získanie nových poznatkov a skúseností, nadviazanie nových kontaktov a vytvorenie inovačných partnerstiev. Tento festival je zameraný na prezentáciu najnovších inovácií, technológií a kreatívnych riešení, ktoré môžu zlepšiť a zefektívniť rôzne oblasti našich životov.

Program festivalu zahŕňa prednášky od odborníkov, prezentácie inovatívnych projektov, workshopy, diskusie a mnoho ďalších aktivít. Okrem toho budete mať možnosť vidieť a vyskúšať si najnovšie technologické vymoženosti a inovatívne produkty rôznych firiem a organizácií.

Dátum začiatku

26/09/2023T00:00:00


Dátum ukončenia

27/09/2023T00:00:00


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Nastavenie podujatia

  • O mieste


Časové pásmo


Krajina


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať