Blíži sa výročná konferencia Digitálnej koalície – Slovak Digital Coalition Summit

16. novembra 2023

Už 30. 11. 2023 sa uskutoční slávnostná výročná konferencia Digitálnej koalície s názvom Slovak Digital Coalition Summit, ktorá spojí špičkových odborníkov na digitalizáciu a vysokých štátnych predstaviteľov s cieľom nájsť spôsoby, ako tým správnym smerom formovať digitálnu budúcnosť Slovenska.

Slovak Digital Coalition Summit predstaví zaujímavé projekty nielen z diela Digitálnej koalície, ale aj jej vybraných členov, ktorí sa svojim pričinením podieľajú na digitálnejšom Slovensku. Súčasťou budú aj zaujímavé panelové diskusie, udeľovanie ocenení Digitálna jednotka, ale aj neformálny networking. Ide o príležitosť vypočuť si názory expertov a aktívne sa zúčastniť na formovaní stratégií a riešení, ktoré povedú Slovensko k lepšej pripravenosti na digitálnu dobu. Hostia budú mať príležitosť sledovať, ako lídri z verejného a súkromného sektora zdieľajú svoje skúsenosti, výzvy a vízie pre digitálnu transformáciu Slovenska.

Súčasťou summitu nebudú iba teoretické prezentácie. Práve naopak, Digitálna koalícia predstaví konkrétne projekty, ktoré vedú krajinu k digitalizácii a udržateľnosti. Cieľom Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je vytvoriť priestor pre dialóg a spoluprácu medzi odborníkmi a zástupcami vlády, ktorí môžu spoločne formovať iniciatívy, vďaka ktorým posunú Slovensko smerom vpred.

Výročnej konferencie sa zúčastnia zástupcovia viac ako 100 členských organizácií Digitálnej koalície, ale i spolupracujúci partneri, vládny predstavitelia, odborníci z oblasti digitalizácie a ďalší významní hostia.

Dátum začiatku

30/11/2023T00:00:00


Dátum ukončenia

30/11/2023T00:00:00


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

  • Slovenská


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Organizácia

Nastavenie podujatia

  • O mieste


Časové pásmo


Krajina


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať