Výzva na zapojenie sa do projektu Europe Goes Local 2024

9. februára 2024

Riešenie kľúčových otázok v oblasti práce s mládežou na lokálnej úrovni prostredníctvom organizovania školení a poskytovania bezplatného mentoringu od vyškolených mentorov pôsobiacich po celom Slovensku – to je hlavné zameranie projektu Europe Goes Local.

V rámci iniciatívy Europe Goes Local vyhlasuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR) výzvu pre mestá a obce, ktorej účelom je práve podpora práce s mládežou na lokálnej úrovni.

Zapojené mestá alebo obce si na začiatku spolupráce samy identifikujú konkrétnu výzvu, ktorej čelia a chcú zmeniť v rámci svojej samosprávy počas trvania projektu. Pri jej riešení im budú k dispozícii skúsení mentori/mentorky z regiónov, ktorí sú vyškolení v oblasti práce so samosprávami a mladými ľuďmi. Súčasťou ročného projektu je účasť na dvoch tímových stretnutiach na Slovensku a jedného stretnutia v Českej republike, kde budú mať zúčastnené mestá a obce možnosť zdieľať skúsenosti a inšpirácie z oboch krajín.

Okrem podpory pri riešení výziev identifikovaných priamo mestami sa v projekte bude pozornosť venovať aj nasledovným témam:

– podpora a tvorba mládežníckych parlamentov;

– vytváranie spolupráce a komunikácie medzi mladými ľuďmi a samosprávou;

– realizácia a vyhodnotenie analýzy potrieb mladých ľudí;

– príprava strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou na lokálnej úrovni;         

– poskytovanie detailných konzultácií ku grantovým schémam Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Do projektu Europe Goes Local 2024 sa môže zapojiť 8 tímov zo Slovenska definovaných ako mesto alebo obec, a to prostredníctvom formulára, ktorý je na konci tejto výzvy. Tímy musia pozostávať zo 4 členov – jeden zástupca mesta/obce alebo pracovník s mládežou, ktorý bude spolupracovať so samosprávou a traja zástupcovia mládeže vo veku 15 – 30 rokov.

O výbere najvhodnejších tímov bude rozhodovať odborná komisia na základe motivácie a ich doterajších skúseností v oblasti práce s mládežou.

Vytvorené tímy absolvujú školenia, ktoré sa uskutočnia 11. 4. – 14. 4. 2024 a 7. 11. – 9. 11. 2024. Ubytovanie, strava, ako aj cestovné náklady sú hradené organizátorom.

Zapojené tímy si na začiatku spolupráce zvolia jednu tému/výzvu, ktorú by chceli rozvíjať/zmeniť vo svojom meste alebo obci počas trvania projektu. V celom procese ich bude sprevádzať mentor/ka z ich regiónu.

Uzávierka prihlášok je 29. februára 2024.

Detailnejšie informácie o výzve a prihlášku nájdete TU.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať