Určení strážcovia prístupu musia odteraz dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch

8. marca 2024

Stanovisko Európskej komisie

Komisia v septembri 2023 označila šesť spoločností – Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft a ByteDance – za strážcov prístupu, ktorí sú od dnešného dňa sú povinní úplne dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch. Zavádza nové pravidlá pre 10 určených základných platformových služieb, ako sú internetové vyhľadávače, online trhoviská, obchody s aplikáciami, online inzercia a zasielanie správ, a európskym podnikom a koncovým používateľom dáva nové práva. Od dnešného dňa sú strážcovia prístupu povinní dokázať, že akt o digitálnych trhoch skutočne dodržiavajú a v správach o dodržiavaní predpisov načrtávať prijaté opatrenia. Verejná verzia týchto správ je dostupná na webovej stránke Komisie venovanej aktu o digitálnych trhoch. Ďalej majú strážcovia prístupu povinnosť dnes Komisii predložiť nezávisle auditovaný opis akýchkoľvek metód, ktoré používajú na profilovanie spotrebiteľov, spolu s verziou správy, ktorá nemá dôverný charakter. Ak by Komisia mala podozrenie na porušenie aktu o digitálnych trhoch, môže začať postup vyšetrovania. Ak sa podozrenie potvrdí, Komisia môže uložiť pokuty vo výške až do 10 % celosvetového obratu spoločnosti. V prípade opakovaného porušenia výška pokuty môže narásť až na 20 % obratu. Navyše v prípade systematického porušovania predpisov má Komisia právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • USA
  • Európska únia


Typ iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať