Umelá inteligencia má potenciál stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii ľudstva

14. marca 2024

Tlačová správa

Bratislava, 13. 3. 2024 – Technológie umelej inteligencie (AI) ovplyvňujú náš život v mnohých smeroch a môžu pretvoriť nielen priemyselné odvetvia, ale aj celé spoločnosti a ekonomiky. Napriek tomu, že výhody AI sú zrejmé, stále sú výzvou etické problémy, súkromie či bezpečnosť, ktoré s jej využívaním úzko súvisia. Potenciálu AI stať sa hlavným nástrojom zmien v histórii, sa venovala konferencia ITAPA AI & ROBOTICS v Bratislave, ktorá sa konala 12. marca v Zimnej jazdiarni na Bratislavskom hrade. Zúčastnil sa na nej aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Ivan Ivančin.

„Možno očakávať, že umelá inteligencia bude čoraz viac prevládať v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. Ja vo využívaní AI vidím príležitosť, ako zlepšiť digitálne procesy a automatizáciu, ako urýchliť inovačný potenciál, ale aj efektívnejšiu diagnostiku závažných ochorení,” uviedol štátny tajomník Ivančin na konferencii, ktorú otvorili predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.               

„Predtým, než sa začalo plne hovoriť o umelej inteligencii na Slovensku, prebiehali diskusie o digitálnej transformácii. Digitálna transformácia prispieva k explózii veľkých údajov. Bez digitálnych údajov totiž AI nemá dostatok informácií na učenie. V tomto kontexte treba vnímať aj európske legislatívne iniciatívy v oblasti dátových politík, ako napríklad Akt o správe údajov, prípadne Akt o údajoch. Cieľom oboch predpisov je odomknúť údaje na znovupoužívanie, vrátane trénovania nových modelov,“ priblížil Ivančin.

Už koncom roka 2024 nadobudne účinnosť a začnú platiť prvé povinnosti z Aktu o umelej inteligencii, ktorý vznikol za účelom podpory a inovácií v oblasti umelej inteligencie. Posilňuje správu a riadenie a zároveň účinné presadzovanie existujúcich právnych predpisov v oblasti základných práv a bezpečnosti ľudí. Ide o veľmi rozsiahly predpis súvisiaci s mnohými inými novými digitálnymi predpismi Európskej únie (EÚ).

 „Samozrejme, financovanie predstavuje kritický faktor pri stimulácii inovácií, avšak samo o sebe nie je dostatočné na to, aby inovácie poháňali ekonomiku. Je potrebná kombinácia aj iných determinantov, pričom dôležitým aspektom je adekvátne nastavené regulačné prostredie. Práve dohoda štátov EÚ na akte o umelej inteligencii je významný krok Slovenska k posilneniu transparentnosti a dôvery pri vývoji umelej inteligencie. Takéto prostredie môže prilákať firmy a investície, čím podporí konkurencieschopnosť v sektore umelej inteligencie,“ vyhlásil štátny tajomník Ivančin.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Umelá inteligencia
  • Digitálne zručnosti
  • Robotika


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať