Ponuka zručností v prebiehajúcej priemyselnej revolúcii

30. januára 2023

Jednou z najväčších prekážok rastu podniku je nedostatok digitálnej dokonalosti. S cieľom nájsť riešenia a prispieť k zabezpečeniu zručností vláda poverila spoločnosti Tillvaxtverket a UKÄ vypracovaním správy analyzujúcej digitálnu transformáciu vo verejnom aj súkromnom sektore. Správa, ktorá je teraz k dispozícii, opisuje potreby zamestnávateľov v oblasti zručností a možnosti v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Mnohé spoločnosti vo Švédsku čelia veľkým potrebám v oblasti digitálnych zručností. Podľa OECD je nedostatok digitálnych odborníkov a digitálnej excelentnosti prekážkou pre inovácie a rast. V správe “Podpora zručností v kontexte prebiehajúcej priemyselnej revolúcie”, ktorú vypracovala Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast a Spojené kráľovstvo, sa uvádza, že švédske spoločnosti v súkromnom a verejnom sektore potrebujú rôzne typy digitálnych zručností, aby sa spoločnosti mohli rozvíjať správnym smerom. Okrem technických špecializovaných zručností sú potrebné aj všeobecné digitálne a netechnické doplnkové zručnosti. Okrem toho potrebujú rozvoj zručností aj technickí experti. Aby mnohé spoločnosti udržali krok s digitalizáciou, musia tiež ďalej investovať do technológií.

Autori Joakim Wernberg a Martin Andersson v správe analyzovali digitálnu transformáciu rôznych organizácií a načrtli potreby zručností v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Výsledkom sú dôležité poznatky o ponuke zručností pre spoločnosti vo verejnom a súkromnom sektore, aby mohli lepšie využívať príležitosti, ktoré ponúka digitalizácia. Na základe analýzy boli vypracované aj návrhy krátkodobých a dlhodobých opatrení. Správa pomáha podnikom prispieť k celkovým cieľom švédskej politiky v oblasti digitalizácie, podľa ktorých by Švédsko malo “byť najlepším na svete, čo sa týka využívania príležitostí digitalizácie”.

Ako sa uvádza v správe, digitalizácia je transformáciou celej spoločnosti, ktorá sa označuje ako nová priemyselná revolúcia. Pre spoločnosti sú technológie prostriedkom rozvoja a spôsobom, ako efektívnejšie využívať zdroje. Technologický rozvoj si však vyžaduje zmeny v organizácii, procesoch a spôsoboch práce, čo si môže vyžadovať veľké zmeny pre jednotlivcov na pracovisku. Ponuka zručností preto zohráva kľúčovú úlohu pri schopnosti podnikov využívať potenciál technologického rozvoja.

Celú správu si môžete stiahnuť tu.

© UKÄ

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Švédsko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať