SPŠE Prešov organizovala Burzu príležitostí

5. decembra 2023

Posledný novembrový deň SPŠE Prešov zorganizovala aktivitu s názvom Burza príležitostí. Partnerské vysoké školy, firmy aj inštitúcie prezentovali žiakom tretieho a štvrtého ročníka možnosti ich uplatnenia po skončení strednej školy. Záujem o žiakov SPŠE Prešov je veľký. Vysoké školy chcú talentovaných a úspešných študentov a na druhej strane firmy hľadajú zručných, inovatívnych či ambicióznych pracovníkov. Štátne inštitúcie majú za cieľ zabezpečiť bezpečné fungovanie štátu, znížiť nezamestnanosť, zlepšiť vzdelávanie a služby pre občanov.

Na jednej ploche spolu bolo vidieť robotov, virtuálnu realitu, webové aplikácie, informačné a reklamné materiály. Bolo počuť žiakov, ako sa pýtajú rôzne otázky o študijných odboroch, profesiách, technológiách a skúsenostiach z praxe. Atmosféra nabitá energiou podporovala individuálne i skupinové rozhovory. Viacerí prezentujúci sa pochválili, že sú absolventmi SPŠE Prešov a chcú pomôcť žiakom, škole, no zároveň aj svojmu pracovisku.

Najbližšia vysoká škola, FVT TUKE so sídlom v Prešove, má študijný program, ktorý nadväzuje na zameranie SPŠE Prešov napríklad v robotike a virtuálnej realite. Technické vysoké školy ako FEI TUKE, FEI STU BA, FIIT STU BA, FEIT UNIZA a FEKT VUT Brno ponúkajú štúdium v odboroch, ktoré sú pokračovaním a rozšírením odborov našej školy. PHF EUBA Košice dopĺňa ponuku vysokých škôl o ekonómiu a manažment. FHPV UNIPO sa zameriava na učiteľstvo a prírodné vedy, z ktorých fyzika je najbližšie k elektrotechnike. InterStudy sa venuje jazykovým kurzom.

Spolupráca SPŠE Prešov s firmami je prínosná pre všetkých zúčastnených. Žiaci získavajú kvalitnejší obsah vzdelávania, učitelia môžu odborne rásť, škola má prístup k novým technológiám, firma nájde novú kvalifikovanú pracovnú silu, región vytvára inovácie a zlepšuje život občanom. Firmy, ktoré nás navštívili majú všestranné zameranie – VSD prevádzkuje distribučnú elektrickú sieť, Garrett Motion Slovakia produkuje presné strojárske výrobky pomocou robotov, REGADA má vo svojom produktovom portfóliu elektromagnetické a pneumatické regulátory, akčné členy, ATS Industrial Automation navrhuje automatizáciu výroby, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je významný predstaviteľ IT priemyslu východného Slovenska,  Unicorn a ďalšie firmy poskytujú IT riešenia.

Ľahké bolo rozoznať predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky vďaka uniformám, ktorí vysvetľovali, prečo sú technici  dôležití pre bezpečnosť štátu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poradí a pomôže, keď absolvent školy hľadá nové uplatnenie.

Burza príležitostí na pôde školy efektívne prináša cenné a koncentrované informácie pre žiakov aj učiteľov. Tešíme sa na budúci ročník tejto akcie. 

 Text napísal RNDr. Martin Šechný, PhD.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Umelá inteligencia
  • Virtuálna realita
  • Digitálne zručnosti
  • Mikroelektronika
  • Robotika
  • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné
  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Miestna iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať