Seniori z Dúbravky si slávnostne prevzali certifikáty

Digitalna koalicia - Digitalny klub - seniori

17. júla 2023

Kurzy zamerané na zlepšenie digitálnych zručností pre seniorov stále pokračujú. Tretia skupina seniorov Dúbravky 29. júna slávnostne ukončili kurz „Mobilné technológie pre seniorov – vlastný smartfón“. Tento vzdelávací program je súčasťou Národného projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe, ktorý organizuje Digitálna koalícia.

Radi by sme vyjadrili obdiv zúčastneným seniorkám, ktoré preukázali svoj záujem a odhodlanie vzdelávať sa v téme digitálnych zručností. Veľká vďaka patrí aj lektorovi Radoslavovi Ďuračovi, ktorý sa vynikajúco zhostil svojej úlohy a svedomito prenášal svoje vedomosti na účastníčky kurzu.

Kurz pre seniorov sa uskutočnil aj za podpory Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorému tiež patrí naša vďaka. Prítomným dámam odovzdal záverečné certifikáty Marián Bohunský, vicestarosta mestskej časti Dúbravka. Tieto certifikáty symbolizujú nové získané schopnosti a sebadôveru v používaní digitálnych technológií, ktorú seniori vďaka absolvovaniu tohto kurzu nadobudli.

Kurz „Mobilné technológie pre seniorov – vlastný smartfón” výrazne prispieva k zlepšeniu digitálnych zručností seniorov a pomáha im vstúpiť do digitálnej éry. Účastníci sa naučia pracovať so smartfónmi, ovládať základné aplikácie, komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí a vyhľadávať informácie na internete. Digitálne kurzy prinášajú seniorom vedomosti v rôznych oblastiach a zároveň zvyšujú ich schopnosť kriticky myslieť a nepodľahnúť tak ľahko hoaxom a podvdníkom. Tieto nové schopnosti im otvárajú dvere k novým príležitostiam a umožňujú im byť aktívnou súčasťou moderného digitálneho sveta.

Tento kurz je len jedným z mnohých možných krokov smerom k zlepšeniu znalostí seniorov a znevýhodnených skupín. V rámci projektov, ktoré organizuje Digitálna koalícia, intenzívne pracujeme na tom, aby sme vytvárali priestor pre získanie zručností, ktoré sú potrebné pre 21. storočie naprieč všetkými generáciami. Viac o možnostiach vzdelávania nájdete v časti kurzy.

Seniori z Dúbravky si prevzali svoje certifikáty v rámci kurzu „Mobilné technológie pre seniorov – vlastný smartfón“.
Účastníčky kurzu ocenili hlavne profesionálny no zároveň ľudský prístup lektora Radoslava Ďurača, ktorý ich kurzom sprevádzal.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať