Rezort školstva varuje pred pochybným seminárom šíriacim hoaxy a nebezpečné informácie

13. marca 2024

Tlačová správa

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR varuje pred takzvaným „vzdelávacím seminárom pre učiteľov“, ktorý organizuje občianske združenie Slovenská národná rada obrodenia. Pozvánku na toto podujatie šíriace nenávisť, hoaxy a nebezpečné informácie dostali do svojich schránok učitelia. Rezort školstva účasť neodporúča.

Podujatie s názvom „Vzdelávací seminár pre učiteľov“ sa má uskutočniť v Ružomberku. Prezentuje sa tým, že chce učiteľov informovať o tom, ako zásadne zvýšiť účinnosť vzdelávania na základných školách. V skutočnosti ide o nebezpečnú propagandu, ktorou chcú účastníkov presvedčiť napríklad o tom, že inklúzia detí nie je potrebná, alebo o tom, že demokratická emancipácia žien je omyl.

Program obsahuje pestrý výber tém od histórie, ktorá vidí Ježiša Krista ako Slováka až po „Omyly Komenského“. V programe absentujú mená odborných garantov a prednášajúcich; webstránka, na ktorú sa mail odvoláva neobsahuje o seminári žiadnu informáciu; prihlásení nie sú oboznámení s tým, ako sa bude narábať s ich údajmi. V žiadnej slovenskej vedeckej a univerzitnej knižnici, ako ani v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti, neexistuje záznam o vedeckom výskume, kde by bol autorom organizátor konferencie.

Veríme, že pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne škôl, ktorí a ktoré svoje vzdelanie získali relevantným štúdiom dejín, filozofie, náboženstva, etickej výchovy a ďalších disciplín, ktorým sa tento seminár chce venovať, dokážu kriticky posúdiť takúto pozvánku.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR nepodporuje podujatia, ktoré šíria hoaxy a nebezpečné informácie, ktoré by mohli mať negatívny vplyv nielen na učiteľov, ale aj na žiakov či študentov. Rezort školstva účasť na tomto seminári dôrazne neodporúča.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať