Prvé certifikáty seniorom odovzdané!

12. septembra 2022

Vďaka Národnému projektu “Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe” sú seniori o digitálny krok bližšie k orientovaniu sa v digitálnej dobe.

Školenie, ktoré prebiehalo od 5.9. – 9.9.2022 bolo určené pre začiatočníkov a bolo zamerané na základné zručnosti ako pracovať s internetom a e-mailom. Celkovo seniori v Bratislavskej mestskej knižnici absolvovali 20 vyučovacích hodín. Školenie ukončili výstupným elektronickým testom, ktorý preukázal úroveň ich nadobudnutých skúseností.

Nakoľko všetci účastníci kurzu preukázali dostatočné vedomosti a úspešnosť zodpovedaných správnych odpovedí bolo vysoká, lektor im všetkým odporučil zúčastniť sa ďalších kurzov pre pokročilých, o ktorý aj prejavili záujem.

Gratulujeme a tešíme sa na ďalších záujemcov už v októbri!

Viac informácii o Národnom projekte nájdete na našej web stránke: https://digitalnakoalicia.sk/zlepsovanie-digitalnych…/

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať