Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe je ukončený

1. decembra 2023

V projekte Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (Digitálny klub) sme vyškolili tisíce seniorov a starších zamestnanocov verejnej správy. Ďakujeme všetkým zapojeným účastníkom. Okrem zvýšenia si úrovne digitálnych zručností mali možnosť zapojení seniori a zamestnanci verejnej správy získať aj hodnotné ceny v našej súťaži. Dňa 1. 12. 2023 sa uskutočnilo žrebovanie výhercov, ktorých budeme následne kontaktovať ohľadom prebratia si výhry.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať