Projekt Ukrajinský žiak je odteraz dostupný pre všetky deti odídencov od 6 do 18 rokov

19. septembra 2023

💻 Projekt Ukrajinský žiak bol rozšírený a teraz má každé ukrajinské dieťa vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré má na Slovensku štatút odídenca, právo zapojiť sa do projektu.

🔎 Ako sa zapojiť?

👉 Ak dieťa chodí do slovenskej školy, stačí vyplniť registračný formulár na stránke www.ukrajinskyziak.sk/ua.

👉 Ak dieťa neštuduje v slovenskej škole:

  1. Zaregistrujte sa na stránke ukrajinskyziak.sk. V registračnom formulári vyberte „Nie je žiakom slovenskej školy” a všetky políčka, čím potvrdíte, že máte záujem o školské vzdelanie vášho dieťaťa na Slovensku a zaväzujete sa absolvovať testy zo slovenského jazyka a IT Fitness test (v závislosti od veku).
  2. Otestujte svoje dieťa ihneď po registrácii alebo najneskôr do 10. októbra:
  • Pre deti od 6 do 18 rokov – test na zistenie úrovne ovládania slovenského jazyka na základe schválenej učebnice slovenčiny pre deti cudzincov Aha Slovenčina: bit.ly/ukrajinskyziak-test
  • Pre deti od 15 do 18 rokov – použite IT Fitness Test (v ukrajinskom jazyku) na zistenie úrovne digitálnej zručnosti: bit.ly/itfitnessua

❗️ Výsledky testov nemajú vplyv na účasť v projekte, ale iba naznačujú úroveň zvládnutia zručností, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu začleniť sa do slovenskej školy a slovenskej spoločnosti.

🕐 Registrácia trvá do 30.9.2023.

ℹ️ Registrácia a podmienky: www.ukrajinskyziak.sk

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať