Prihláste váš projekt do European Digital Skills Awards 2024

27. marca 2024

Cieľom European Digital Skills Awards 2024 je vyzdvihnúť výnimočné výsledky projektov a iniciatív zameraných na zlepšenie digitálnych zručností v Európe. Tento rok je vyhlásených 5 kategórií.

Digital Skills and Jobs Platform ohlásila začiatok EDSA24, ktorá nadviazala na obrovský úspech minulého ročníka, do ktorého sa prihlásilo neuveriteľných 330 účastníkov v piatich rôznych kategóriách. Cieľom tejto iniciatívy je osláviť projekty a iniciatívy, ktoré podporujú Európanov vo všetkých oblastiach súvisiacich s digitálnymi zručnosťami.

Ocenenia sú rozdelené do 5 kategórií:

 1. Digital Upskilling @ Work: Iniciatívy zamerané na zvyšovanie digitálnych zručností a rekvalifikáciu odborníkov v rôznych odvetviach vrátane MSP so zameraním na uľahčenie pracovných miest pre odborníkov v oblasti IKT na všetkých úrovniach.
 2. Digitálne zručnosti pre vzdelávanie: Projekty zamerané na zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov, študentov, inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy a školských správ.
 3. Inklúzia v digitálnom svete: Iniciatívy zamerané na poskytovanie digitálnej odbornej prípravy a podporu mediálnej gramotnosti v marginalizovaných komunitách, okrem iného vrátane etnických menšín, migrantov, osôb so zdravotným postihnutím, izolovaných starších osôb, detí a iných rizikových skupín.
 4. Ženy v oblasti IKT: Iniciatívy zamerané na zvýšenie zastúpenia žien v profesiách IKT, ponuku možností zvyšovania digitálnych zručností pre ženy v pracovnom procese a inšpiráciu mladých žien pre kariéru v IKT.
 5. Zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti: Programy zamerané na rozvíjanie zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a MSP, ktoré zabezpečia spoľahlivú obranu proti digitálnym hrozbám.

Projekty môže prihlásiť akákoľvek organizácia. Prihlášku je možné podať do 2. 4. 2024 prostredníctvom tohto formulára: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDSA24_Application

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

 • Európska únia

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať