Komisia predstavila nové iniciatívy na posilnenie vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblasti progresívnych materiálov

28. februára 2024

Stanovisko Európskej komisie

Komisia dnes navrhla komplexnú stratégiu na nadobudnutie vedúceho postavenia priemyslu EÚ v oblasti progresívnych materiálov. Tie predstavujú kľúčovú podpornú technológiu, ktorá je veľmi dôležitá pre zelenú i digitálnu transformáciu. V oznámení o progresívnych materiáloch pre vedúce postavenie priemyslu sú navrhnuté konkrétne kroky, ktoré umožnia zosúladiť priority v oblasti výskumu a inovácií a investície v EÚ, čím sa zabezpečí vedúce postavenie Európy v tejto kľúčovej technologickej oblasti. Táto iniciatíva, ktorú členské štáty a priemysel netrpezlivo očakávali, je prvým krokom k spoločnému európskemu prístupu k progresívnym materiálom, a predstavuje základ pre ďalšie opatrenia.  

Podrobnosti:

Tlačová správa

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať