IT Fitness Test 2022 je po prvýkrát dostupný v 5 jazykoch, do testovania sa zapoja všetky krajiny V4

26. apríla 2022

Na dnešnej tlačovke sme slávnostne otvorili 11. ročník najväčšieho testovania IT zručností na Slovensku a v krajinách V4. Otestovať sa budú môcť žiaci a študenti v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, test je dostupný aj v angličtine.

Po rekordnom IT Fitness Teste 2021, do ktorého sa iba na Slovensku zapojilo viac ako 50-tisíc ľudí, sa 11. ročník IT Fitness Testu vďaka podpore Vyšehradského fondu rozširuje do krajín V4. Okrem slovenčiny bude test po prvýkrát v histórii dostupný aj v češtinemaďarčine a poľštine, bonusom bude anglická verzia. Test je pre každého dostupný bezplatne na novom webe itfitness.eu.

Vďaka podpore Vyšehradského fondu sa testovanie rozširuje do krajín V4. Okrem slovenčiny bude test po prvýkrát v histórii dostupný aj v češtine, maďarčine a poľštine, bonusom bude anglická verzia.

Medzinárodnému autorskému tímu sa po niekoľkomesačných náročných prípravách podarilo pripraviť a preložiť test až do 5 jazykov. Spolu so slovenskými odborníkmi, učiteľmi, akademickými pracovníkmi a IT expertmi sa na príprave, organizácii, lokalizácii a nasadení IT Fitness Testu 2022 V4 podieľali členovia Cyfrowa Polska, maďarskej IT asociácie Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, českého Internetového institutu, n.o. a IT Asociácie Slovenska.

Ďalšou novinkou je vytvorenie špeciálneho testovacieho rozhrania pre štátne a verejné organizácie,  súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť na interné vzdelávanie zamestnancov a výsledky za jednotlivé organizácie sa nebudú zverejňovať. Každá zapojená organizácia bude mať prístup k cenným dátam, vďaka ktorým efektívne vyhodnotí úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov.

Školy môžu povoliť registráciu len pre svojich žiakov na základe zadania PIN, alebo využiť individuálne prihlasovanie sa mladších žiakov bez vlastného e-mailu. 

Testovacie úlohy sú rozdelené do piatich kategórií: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy. Žiačky a žiakov na základných školách čaká test s 20 otázkami, pre respondentov starších ako 15 rokov je určená dlhšia verzia s 25 otázkami.

Učitelia, žiaci, otestujte sa!

Hlavným partnerom testu je spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko. Vznik a samotnú realizáciu testu na školách podporujú členovia Digitálnej koalície – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aj tento rok budú všetci úspešní respondenti automaticky zaradení do žrebovania o atraktívne vecné ceny.

Branislav Gröhling

„Digitálne zručnosti a digitálna gramotnosť sú v 21. storočí nevyhnutnosťou. Chceme, aby žiaci aj učitelia boli digitálne gramotní, vedeli narábať s technológiami aj internetom a boli pripravení aj na nástrahy internete v podobe hoaxov či dezinformácií. Rozvoj digitálnej gramotnosti preto podporujeme aj v rámci reformy obsahu vzdelávania. IT fitness test je spôsob, akým môžeme digitálnu gramotnosť žiakov a učiteľov monitorovať a vyhodnotiť. Žiaci aj učitelia overiť svoje digitálne zručnosti a porovnať si ich s krajinami V4 a následne budú zaradení do žrebovania o ceny. Touto cestou chcem vyzvať školy, aby možnosť IT fitness testu využili a zapojili sa doň,“uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Ján Hargaš

„IT Fitness Test je skutočnou stálicou úspešných IT projektov na Slovensku a sme veľmi hrdí na to, že môžeme podporovať tento výnimočný a obzvlášť zmysluplný projekt, ktorého päť jazykových mutácii doslovne búra hranice a šíri jeho dobré meno i skúsenosti aj do iných krajín Európskej únie,“ povedal Ján Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Národný koordinátor pre digitálne vzdelávanie a zručnosti a dodal: „Pozorne sledujeme jeho vývoj už niekoľko rokov a možno ešte aj dnes málokto z verejnosti vie, že spolu s jeho tvorcami v súčasnosti pracujeme na jeho nadstavbe – pilotnom projekte na zvyšovanie digitálnych zručností seniorov, ako aj zamestnancov verejnej správy, ktorý ďalej rozšíri jeho využitie nielen pre významne inú cieľovú skupinu, ale pridá aj dôležitú funkcionalitu – samotné vzdelávanie.“

Vladimír Šucha

„Ak sa chce stať Európska únia skutočným lídrom v inováciách, zvládnuť digitálnu transformáciu a uchovať si demokraciu, jej obyvatelia sa nezaobídu bez kvalitných digitálnych zručností. A práve barometrom týchto schopností sa môže stať IT fitness test. Takmer dve tretiny Slovákov a Sloveniek (64 %) je presvedčených, že vie ľahko identifikovať nepravdivé informácie. IT fitness test vám pomôže overiť, či to je skutočne tak. Tento rok sa IT fitness test stáva skutočne európskym. Okrem Sloveniek a Slovákov sa budú môcť zapojiť aj naši susedia z krajín V4 a anglicky hovoriaci užívatelia internetu,” povedal pri príležitosti štartu 11. ročníka IT Fitness Testu vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.

Mário Lelovský

„Po desiatich úspešných ročníkoch testovania digitálnych zručností žiakov, študentov, učiteľov ako aj záujemcov z radov verejnosť na Slovensku sa nám podaril skutočne husársky kúsok, keď celý náš systém sledovania, testovania a hodnotenia digitálnych zručností prevzali všetky krajiny V4 a projekt sa tak pod slovenskou taktovkou stal medzinárodným. Verím, že toto rozhodnutie naši zahraniční partneri neoľutujú, ale naopak, pridajú ďalšie desaťtisíce absolventov testu. Budeme si tak môcť v rámci krajín V4 porovnať, ako na to sme, ale hlavne všetci otestovaní získajú dobrý prehľad o svojich digitálnych zručnostiach a budú vedieť, v čom sa musia zlepšiť,“ doplnil Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície.

Marcela Havrilová

„50 % všetkých zamestnancov bude podľa správy Svetového ekonomického fóra potrebovať do roku 2025 zmeniť svoje zručnosti. Všetci zamestnanci si zároveň budú musieť osvojiť aj základné digitálne zručnosti, ktoré budú pri svojej každodennej práci používať, napr. online aplikácie, nástroje na spoluprácu, nástroje na dátovú analytiku alebo iné technologické nástroje. Zároveň aj pokročilé technologické zručnosti budú rozhodujúce pre digitalizáciu ekonomiky, no ľudí s týmito schopnosťami je stále málo. Podpora IT FITNESS TESTu je pre nás spoločenským záväzkom, aby sme Slovensku pomohli v troch oblastiach: podpora nadobúdania technických zručností na podporu digitalizácie krajiny, zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily a podpora rozvoja digitálnej ekonomiky a v neposlednom rade príprava študentov dneška pre svet zajtrajška cez moderné vzdelávanie,“ uzavrela Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Doplňujúce informácie

IT Fitness Test je najväčšie a najkomplexnejšie bezplatné testovanie IKT zručností na Slovensku. V uplynulých 10 ročníkoch sa doň  zapojilo viac ako 300 000 ľudí. Ide o overený a zábavný spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytuje reálny obraz o znalostiach v oblasti IT. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl, keďže jedným z hlavných cieľov testu je pripraviť ich na ďalšie štúdium a praktické využitie IT zručností v pracovnom živote. V IT Fitness Teste sa nedá podvádzať, k správnemu výsledku sa respondent musí dopracovať len vďaka vlastnej šikovnosti a znalostiam. Všetky informácie a samotný test v 5 jazykových verziách nájdete na itfitness.eu.

Učitelia, žiaci, otestujte sa!

Foto: MInisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Článok pôvodne publikovaný: https://itas.sk/it-fitness-test-2022-je-po-prvykrat-dostupny-v-5-jazykoch-do-testovania-sa-zapoja-vsetky-krajiny-v4/

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý

Geographic Scope - Country

  • Európska únia
  • Slovensko
  • Česká republika
  • Maďarsko
  • Poľsko

Druh iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať