Iniciatíva Catching-up Regions pomohla projektom v troch krajoch

28. novembra 2023

Dokopy 105 projektov v troch krajoch (Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom) v celkovej hodnote 120 miliónov eur získalo za posledné štyri roky finančnú podporu z fondov Európskej únie v rámci iniciatívy Catching-up Regions (CuRI). Informovala o tom Emma Toledano Laredo z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku počas tlačovej konferencie vo Vysokých Tatrách, kde sa konala záverečná konferencia k štvrtému ročníku spomínanej iniciatívy.

Tri samosprávne kraje prezentovali v utorok (28.11.) vo Vysokých Tatrách svoje úspechy v projektoch, ktoré im napomáhajú stierať regionálne rozdiely. Prešovský samosprávny kraj (PSK), Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) sa spoločne venovali témam v oblasti školstva, marginalizovaných rómskych komunít, či napríklad znižovania rozdielov v regiónoch.

Na tejto záverečnej konferencii vystúpil aj predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský. Počas workshopu zameraného na reformu stredného školstva v slovenských regiónoch CuRI diskutoval spoločne s Andreou Gajdošovou (KSK), Jánom Furmanom (PSK), Zuzanou Laffersovou (BBSK), Karolom Jakubíkom, generálnm riaditeľom sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zuzanou Fáberovou, vedúcou oddelenia programovania, monitorovania a hodnotenia, odbor riadenia operačných programov a metodiky, sekcia podporných programov, Ministerstvo hospodárstva SR, Evou Wenigovou, programovou manažérkou, GR REGIO, Európska komisia, Janou Lubyovou, zástupkyňou, Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bystrica, Branislavom Hadárom, riaditeľom, Štátny inštitút odborného vzdelávania, a Michalom Poliakom, manažérom oddelenia zahraničných vzťahov DSA (Deutsch – Slowakische Akademien).

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc regiónom na podporu projektov, ktoré im pomôžu v raste a odstránenia prekážoky pre lepšie využívanie európskych fondov a zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa táto iniciatíva realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a samosprávnych krajov. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 sa do CuRI zapojil aj Košický samosprávny kraj.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Regionálna iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať