FESTIVAL ZRUČNOSTÍ: Ktoré zručnosti budú potrebné v budúcnosti?

6. októbra 2023

Predseda Digitálnej koalície, Mário Lelovský, sa zúčastnil Festivalu zručností, ktorý sa konal 25.9. v Bratislave. Hovoril nielen o potrebe neustáleho vzdelávania dospelých a aj o rekvalifikácii pre zmenené podmienky, ktoré aktuálne trh práce požaduje. Počas konferencie tiež otvoril tému digitálnych a zelených zručností, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu Slovenska.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR rozganizovali FESTIVAL ZRUČNOSTÍ 2023 v dňoch 25. – 29. septembra 2023, ktorý je súčasťou Európskeho roka zručností.

Festival priblížil rôzne pohľady a prístupy k rozvoju zručností na Slovensku, aj na pripravenosť Slovenska na súčasnú dynamiku spoločnosti a rýchle napredovanie technológií. Návštevníci festivalu sa mohli zapojiť do rôznych vzdelávacích podujatí so zameraním na rôzne zručnosti a do diskusií s tvorcami vzdelávacích politík, zástupcami verejných inštitúcií, vzdelávacích organizácií, podnikov, expertmi, lektormi, učiacimi sa a ďalšími, ktorí majú čo povedať k rozvoju zručností.

Rok 2023 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok zručností. Jeho cieľom je pomôcť ľuďom získať potrebné zručnosti pre kvalitné pracovné miesta a podporiť spoločnosti pri riešení nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v Európe, ale aj  pri rozvoji zručností dôležitých pre digitálny prechod.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť
  • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať