Eurobarometer: Väčšina Európanov považuje sexuálne zneužívanie detí v online priestore za rozšírený problém

Eurobarometer o sexuálnom zneužívaní detí v online priestore

28. júla 2023

Stanovisko Európskej komisie

Európska komisia zverejnila výsledky nedávneho prieskumu Eurobarometra o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním v online priestore, ktorý sa uskutočnil na prelome júna a júla 2023. Zo zistení vyplýva, že takmer tri štvrtiny Európanov (73 %) považuje sexuálne zneužívanie detí na internete za rozšírený problém. Občania EÚ si taktiež uvedomujú nárast nebezpečenstiev, ktoré na deti na internete číhajú. 92 % opýtaných zastáva názor, že deťom na internete hrozí čoraz väčšie rizikoNástroje rodičovskej kontroly sa však väčšine (82 %) Európanov zdajú byť nedostatočné, pretože nepostačujú na ochranu detí pred nástrahami online sveta. Približne každý desiaty Európan (9 %) sa už na internete stretol s obsahom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie dieťaťa. Drvivá väčšina Európanov (96 %) uvádza, že schopnosť odhaľovať zneužívanie detí je minimálne rovnako dôležitá až dôležitejšia ako právo na súkromie na internete. Takmer 9 z 10 obyvateľov EÚ (87 %) schvaľuje, aby poskytovatelia online služiebodhaľovali prípady sexuálneho obťažovania prostredníctvom správ alebo e-mailovej komunikácie. Podobne až 83 % Európanov súhlasí s tým, aby sa pre tento účel sledovala aj šifrovaná komunikácia.  

Ako to vidia Slováci: 

·         Problém sexuálneho zneužívania detí v online priestore je na Slovensku rozšírený podľa polovice (50 %) Slovákov. 

·         8 % opýtaných uviedlo, že sa už na internete stretlo s materiálom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie dieťaťa.  

·         Schopnosť odhaľovať zneužívanie detí je dôležitejšia ako právo na súkromie na internete pre 47 % respondentov zo Slovenska.  

·         Vyše tri štvrtiny Slovákov (79 %) si nemyslí, že deti môžu bezpečne surfovať na internete bez toho, aby boli vystavené škodlivému obsahu. Zároveň až 94 % súhlasí s tvrdením, že deti sú vystavované online rizikám čoraz viac.  

·         Rodičia vo všeobecnosti nevedia, čo ich deti  na internete robia, myslí si osem z desiatich Slovákov (80 %).  

·         Nástroje rodičovskej kontroly, ktoré majú ochrániť deti na internete, považuje za dostatočné 20 % Slovákov. V porovnaní so zvyškom EÚ ide pritom o najväčší podiel dôvery voči takýmto nástrojom. 

·         Poskytovatelia online služieb, akými sú aj sociálne siete, môžu hrať dôležitú úlohu v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete podľa 89 % Slovákov. Iba takmer tretina ľudí na Slovensku (31 %) si však myslí, že by mali mať poskytovatelia online služieb voľnosť v tom, či a ako proti tomuto problému zakročia.  

·         Približne polovica respondentov (52 %) súhlasí s tvrdením, že poskytovatelia online služieb by mali mať za istých podmienok zákonnú povinnosť odhaľovať, odstraňovať a nahlasovať prípady zneužívania detí na internete.  

·         82 % Slovákov zastáva názor, aby poskytovatelia online služieb, v prípade zvýšeného rizika, odhaľovali prípady sexuálneho obťažovania prostredníctvom detekcie správ alebo e-mailovej komunikácie. 

Podrobnosti:

Tlačová správa

Solidarita s Ukrajinou:

Ø  Solidarita s Ukrajinou (aj v ukrajinčine a ruštine)

Ø  Podpora EÚ pre Ukrajinu

Ø  Sankcie EÚ voči Rusku

Ø  Audiovizuálny materiál o solidarite EÚ s Ukrajinou

Ø  EUvsDISINFO – stránka venovaná vyvracaniu nepravdivých informácií o Ukrajine

Odkazy na ďalšie užitočné zdroje:              

Ø  Tlačový kútik EK – všetky tlačové materiály  a informácie na jednom mieste

Ø  Audiovizuálny servis EK – obrazový  materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne

Ø  www.vasaeuropa.eu – praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov 

Ø  www.euromyty.skwww.euvsdisinfo.eu – vyvraciame nepravdivé správy

Digitálne technológie / špecializácia

  • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geografický rozsah - krajina

  • Európska únia


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať