Eurobarometer 2021: the difficulty of learning new digital skills is a top concern for Europeans

30. januára 2022

Podľa špeciálneho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri 2021, si drvivá väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástroje budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu.
Čoraz viac Európanov pristupuje k internetu každý deň – a v priemere 85 % z nich tak robí aspoň raz týždenne. S tým súvisí aj rastúce využívanie digitálnych nástrojov a riešení, ktoré sa šíri naprieč verejnou a súkromnou sférou. Pandémia COVID-19 to len ešte viac urýchlila, pretože školy prešli na dištančné vzdelávanie a vládne usmernenia v členských štátoch EÚ podporili a nariadili prácu na diaľku. Jedno je jasné: ako Európania teraz potrebujeme internet nielen na vzájomnú výmenu informácií alebo zábavu: digitálne technológie a nástroje nám umožňujú pracovať, spravovať naše dane, zdravotné poistenie a prístup ku kultúrnym službám.

Zistite viac: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/eurobarometer-2021-difficulty-learning-new-digital-skills-top-concern-europeans

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať