AJ KEĎ V OKRESANEJ PODOBE, NO PREDSA – ZAMESTNÁVATELIA VÍTAJÚ PRIJATIE NOVELY VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA

31. marca 2022

Koniec prázdnych fráz – novela vysokoškolského zákona sa stala skutočnosťou – schválili ju totiž poslanci parlamentu. I keď zákon bol schválený v obmedzenej podobe, zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) jeho prijatie napriek tomu vítajú. Rozhodnutie poslancov považujú za dobrý začiatok pre vrátenie kvality a dôvery v slovenské vysoké školstvo (VŠ), ako aj k perspektívnemu zníženiu odlivu slovenských študentov do zahraničia.

Článok a obrázok pôvodne publikovaný na stránke RUZ: https://www.ruzsr.sk/sk/article/zamestnavatelia-vitaju-prijatie-novely-vysokoskolskeho-zakona/?fbclid=IwAR1HMNo4MWwI-VhGoShzYSsII-IS_UH2tA15sOrVE7kyvVrwuDjQUYpt84c

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona ešte koncom minulého roka. Tie počítali napríklad s úpravou systému riadenia VŠ a posilnením manažérskej úlohy rektora či s rozdelením VŠ podľa ich poslania a kvality, ale aj s ďalšími opatreniami v prospech profesionálnejšieho riadenia a transparentnejšieho i efektívnejšieho financovania VŠ, ako aj zlepšenia ich kvality a výkonnosti. Balík navrhovaných opatrení následne vyvolal búrlivú verejnú diskusiu, ostré výmeny názorov i protesty v uliciach. Napriek tomu, o takmer pol roka neskôr sa stala reforma VŠ realitou – včera o jej prijatí rozhodol parlament. „Teší nás, že poslanci novelu vysokoškolského zákona schválili. Napriek tomu, že prešla v skutočne veľmi obmedzenej podobe a množstvo návrhov z nej vypadlo, dôležité je že dostala zelenú, a že ani nezmyselné zneužívanie akademickej samosprávy na podnecovanie pedagógov a študentov k štrajkom a odporu voči veľmi potrebným zmenám v systéme riadenia VŠ a tejto novele tomu nezabránilo. Potvrdilo sa tým, že poslanci i verejnosť si uvedomujú, že kvalitatívna zmena našich vysokých škôl nepríde sama od seba a ani od samotných akademikov, ktorí ju bezprecedentne odmietajú,“ upozorňuje v tejto súvislosti 1. viceprezident RÚZ, Mário Lelovský.

Novela vysokoškolského zákona prinesie viacero zmien – okrem skrátenia dĺžky externého štúdia a motivačných štipendií pre tých najšikovnejších či užšieho prepojenia akademickej obce s externým prostredím, napríklad aj transparentnejšou voľbu rektora, ale aj financovanie VŠ na základe výkonnostných zmlúv. „Dlhodobo sa zhoršujúci stav vzdelávania na Slovensku, klesajúca kvalita VŠ a masívny odliv mozgov do zahraničia si žiadajú výrazné a v mnohých smeroch i odvážne, ba až radikálne zmeny. Napriek tomu, že novela zákona prešla parlamentom v okresanej podobe, považujeme to za sľubný začiatok pozitívnych zmien k lepšiemu a nádej na prinavrátenie tak veľmi potrebnej obnovy kvality a dôvery v slovenské VŠ,“ uzatvára Mário Lelovský. 

RÚZ verí, že ďalšie kroky potrebné pre celkovú pozitívnu zmenu bude ministerstvo školstva pripravovať v spolupráci s odborníkmi aj z externého prostredia. V tejto súvislosti zároveň deklaruje súčinnosť svojich expertov, ktorí stoja napríklad aj za uceleným Konceptom reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu zamestnávateľov z roku 2018. Zamestnávatelia zdôrazňujú, že potreba komunikovať spoločnosti uplatniteľnosť absolventov jednotlivých VŠ je kľúčová. Práve vďaka takýmto údajom sa študenti môžu lepšie rozhodnúť, čo študovať v prospech svojej budúcnosti. Rovnako tak je podľa nich nevyhnutné vyhodnocovať požiadavky trhu práce na jednotlivé odbory ako aj parametre kvality danej školy a v závislosti od nich nastavovať finančné zdroje pre jednotlivé školy a študijné odbory.

Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať