Pozitívne hodnotenie slovenského plánu obnovy a odolnosti

1. júla 2021

Európska komisia pozitívne zhodnotila plán obnovy a odolnosti pripravený Slovenskou republikou a ocenila prístup Slovenska počas konzultačného procesu, do ktorého bolo zapojené spektrum odbornej ako aj širokej verejnosti. Podľa komisie plán nadpriemerne spĺňa požiadavku 37% na zelené opatrenia s cieľom až 43% a kritérium vyčleniť 20% na digitálnu transformáciu.

Autori a koordinátori plánu obnovy sú najmä zo sekcie plánu obnovy Ministerstvo financií SR, Útvar hodnoty za peniaze, IFP – Institute for Financial Policy, ale i jednotlivé ministerstvá, do implementácie zapojené.

Vyjadrenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga na Facebooku:

Európska komisia schválila náš Plán obnovy. Označila ho za ambiciózny a kvalitný ? Pre školstvo, vedu a výskum v ňom máme 1,5 miliardy eur, na školstvo pôjde 800 miliónov eur. Je to vôbec prvý reformný dokument pre školstvo, na ktorý máme garantované financie. Veľmi ma pozitívna odozva na Plán teší, pretože do jeho tvorby išlo veľa energie a času. Nájdete v ňom okrem iného aj investície a reformy ako:
? Skoro 190 miliónov eur na digitalizáciu – znamená to techniku, vybavenie učební počítačmi a tabletmi, ale aj vyškolenie personálu a žiakov na prácu s digitálnymi technológiami
? Cez 130 miliónov eur na rozšírenie kapacít materských škôl
? Cez 50 miliónov eur na vzdelávanie učiteľov s cieľom podporiť kritické myslenie, digitálnu, finančnú či environmentálnu gramotnosť
? Skoro 45 miliónov eur na novšie a modernejšie učebnice
? Cez 210 miliónov eur na skvalitnenie vysokoškolského prostredia, čo znamená nový spôsob financovania, akreditácie či zavedenie výkonnostných zmlúv
? Investície do podpory medzinárodnej spolupráce vo vede či do výskumu v oblasti dekarbonizácie a digitalizácie ekonomiky

Viac faktov o slovenskom pláne obnovy a odolnosti nájdete na:

Kliknite na: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-and-resilience-plans-assessments_en?fbclid=IwAR0YinZOKbMNacdTl2rPPryBhxC9A3wGWx3z7beG4m4xluZ0Kb7l7QV8xNs#slovakia

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať