Modely áut na vodíkový pohon na školách

1. júla 2021

Dňa 22. júna 2021 sa v spolupráci v Digitálnej koalícii v rámci Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie na Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka na Saleziánskej ulici v Žiline uskutočnil workshop o alternatívnych pohonoch áut a ich riadení cez IKT, vrátane súťaže modelov áut na vodíkový pohon. Účastníci – študenti na workshope zostavili vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon.

Súčasťou sú ukážky modelov áut, vysvetlenie princípu ich vodíkového pohonu – a vyskúšanie si pretekov v priestoroch školy.

Podobný workshop sa uskutočnil aj na Cirkevnej spojenej škole na Okružnej ulici v Dolnom Kubíne. Súčasťou bola aj diskusia so samotnými účastníkmi medzinárodných pretekov., ako aj o využívaní vodíkového pohonu áut v budúcnosti.

O odbornú stránku sa pre študentov oboch škôl postarala spoločnosť KVANT spol. s r.o. Spoločnosť vznikla v roku 1995. Za roky svojej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov využiteľných na praktické vzdelávanie v školách – vrátane modelov áut na vodíkový pohon. Získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80% jej výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta. Okrem toho sa venuje aj distribúcii technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu , priemyslu a vzdelávania. Zúčastňuje sa na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je výnimočný projekt podporovaný Digitálnou koalíciou, ktorého strategickým cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať