Ako si poradili so vzdelávaním počas pandémie na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave

8. júna 2020

Rozhovor s Ing. Ondrejom Székelym, vedúcim 3D departmentu

Ako vaše gymnázium zareagovalo po zatvorení škôl v polovici marca?

My sme už koncom jarných prázdnin sledovali situáciu v Taliansku a videli sme, ako sa to tam rúca. Deti, ktoré boli vtedy kde-kade na lyžovačkách v Alpách sme poprosili, aby nechodili po prázdninách do školy, ale aby zostali preventívne dva týždne doma. To bolo ešte pred oficiálnym zatvorením škôl. Hoci sme súkromná škola a nespadáme pod Bratislavský samosprávny kraj, akonáhle župan Juraj Droba zatvoril v nedeľu 15. marca na obed bratislavské školy, išli sme v tej istej línii. Hneď v pondelok sme sa ešte my učitelia zišli v škole a dohodli sme sa na stratégii, ako učiť v novej situácii. Spočiatku sme si mysleli, že pôjde len o dva týždne, ale dištančné vzdelávanie sa predĺžilo na oveľa viac týždňov. Nič to však nemení na veci, že procesy, nastavené hneď od druhého dňa karantény, využívame prakticky doteraz.

Popíšte, ako teda vyzerá dištančné vzdelávanie vo vašej škole?

Zvolili sme vyučovanie v blokoch. Žiaci majú trikrát za deň blok vybraných predmetov, každý predmet je raz do týždňa. Učitelia si môžu vybrať, či žiakom dajú individuálnu prácu – čiže dostanú zadanie, ktoré treba vypracovať a odovzdať do vopred stanoveného termínu. Alebo im dajú časovo obmedzené zadanie na ten čas, kedy to majú v rozvrhu, ale decká nemusia byť pripojené, môžu si vybrať, kedy úlohu urobia. Vo vopred určenom čase je pre nich učiteľ k dispozícii na konzultáciu. Tretia možnosť je online vyučovanie, kedy sa musia deti pripojiť a dochádza k priamej interakcii s učiteľom.

Rozvrh je takmer nemenný, každý týždeň vyzerá rovnako. Učitelia majú obvykle spoločné vyučovanie pre všetky triedy v ročníku v jednom bloku. Máme jednu prehľadnú tabuľku, kde decká vždy večer o ôsmej zistia, o aký typ hodiny na druhý deň pôjde a kde nájdu ďalšie informácie. Je to kvôli tomu, že ak deti vidia v tabuľke individuálne zadanie, tak si môžu naplánovať aj inú činnosť v tom čase. A nemusia byť pripojené. Mali sme skúsenosti, že mnoho našich žiakov doobeda pomáha s mladšími súrodencami alebo pomáha rodičom inak, a tak im tento spôsob vyučovania vyhovuje. V stredu majú decká napríklad iba dva bloky. Tretí blok je telocvik, ktorý si realizujú prakticky každý deň. Chceli sme, aby sa doma hýbali, tak im telocvikári pripravili také krátke cvičenia na každý deň medzi jednotlivými blokmi. V piatok majú tiež dva bloky a potom je spoločná triednická hodina. Na nej si zhodnotia spolu celý týždeň, aby triedny učiteľ mal prehľad o tom, ako jeho žiaci zvládajú domáce vyučovanie. Z času na čas robievame takzvaný konsolidačný deň, kedy žiaci nemajú žiaden blok, ale môžu počas neho doťahovať zadania, ktoré ešte nestihli spraviť. Zároveň je to aj čas pre učiteľov pripraviť si ďalšie učivo, kontrolovať odovzdané projekty a podobne. Alebo máme stretnutie učiteľov. Teraz sme sa dohodli, že už do konca roka nebudú mať žiaci takýto voľný deň, veď zostali dokopy len tri týždne. Posledný júnový týždeň už nebudeme učiť a hľadáme program, ako by sme mohli spoločne stráviť voľný čas (v rámci hygienických zásad).

Všetci žiaci sa vedeli pripojiť alebo ste museli riešiť aj nejaké problémy na online vyučovanie?

Máme šťastie, že len minimum žiakov malo nejaké ťažkosti. Individuálne prípady sme riešili tak, že sme im požičali notebooky zo školy a podobne. No niektorí naši žiaci majú doma naozaj zlé ekonomické podmienky, a tak za normálnych okolností bývajú na internáte. Tie sú teraz zatvorené, preto sme im vybavili ubytovanie v tzv. školskej komunite, v bytoch pre učiteľov,kde ich počas tejto pandémie prichýlili.

Nemali ste problém s prebratím učiva v blokovom vyučovaní? Ako ste žiakov hodnotili?

Všetky predmety sme normálne známkovali, okrem telocviku. Aj na vysvedčení budú mať naši žiaci riadne známky. Samozrejme si uvedomujeme, že tieto známky majú inú váhu. Povedali sme si však, že písomky nie sú len o tom, aby sme im dávali nejaké body, ale je to hlavne pre nich spätná väzba. Vysvetlili sme im, že ak budú podvádzať, v poriadku, ale od nás dostanú neobjektívnu spätnú väzbu, a to zafungovalo. Je pravda, že väčšina zadaní boli projekty, ktoré sa dajú robiť i v takomto zvláštnom čase. Navyše sa aj dobre hodnotia.

Cítili ste ako učitelia väčšie zaťaženie pri príprave hodiny?

Je to veľmi individuálne. Učitelia mali možnosť aj hodinu nemať, hlavne aby boli v kontakte so žiakmi, aby im boli k dispozícii v rámci konzultácii. Niektorí však po celý čas svojich žiakov vôbec nevideli. Iní zasa majú osem videohovorov so žiakmi denne a všeličo s deckami vymýšľajú. Ja mám napríklad doma tri maličké deti, u nás je vždy doobeda naozaj živo, kým sa uložia spať. Ale všetko sa dá zvládnuť. Bolo to iné zaťaženie, ťažko povedať, či bolo väčšie. Výzvu predstavovala samotná nová situácia. Myslím si však, že sme na tento systém pomerne bezproblémovo nabehli.

Mali učitelia nejaké podmienky, ktoré ste im ako vedenie školy dali splniť, čo sa týka vyučovania?

Nie. Učiteľom sme povedali, že oni sú páni svojho predmetu. A je na nich, ako si dajú v tejto situácii rady. Povedali sme im, aby to robili, ako najlepšie vedia.

Ako sa k situácii postavili žiaci?

Doučovanie v rámci projektu Edubox, samozrejme za dodržania všetkých hygienických opatrení.

Žiakom sme dali na výber: buď sa budete učiť teraz alebo cez prázdniny. A tak to zobrali a spolupracujú. Chcú sa učiť, sú vďační, že majú vôbec nejaký program. My ešte máme v škole pre nich aj projektový mentoring, čo sú pravidelné rozhovory jedného učiteľa na jedného žiaka. A toto sa do online sveta dalo pomerne jednoducho preniesť. Ak potrebovali žiaci psychickú podporu, mali komu zatelefonovať, čo je pre mnohých z nich naozaj užitočné. Nezostali so svojimi úzkosťami, starosťami či problémami zaseknutí sami. Dôležité aj pre nás učiteľov je, že sme mohli byť stále so žiakmi v kontakte. Keď sa po počiatočnom spustení blokového vyučovania ozvali, že by mali radi obednú prestávku, medzi druhým a tretím blokom, urobili sme ju.

Ktorý komunikačný nástroj ste najviac používali na online pripojenie?

Naša škola má aj MS Teams, ale obľúbili sme si väčšinou Zoom, najmä na videohovory. S tým sme začali hneď od začiatku a potom sme to už nemenili. A hoci sa okolo tohto nástroja viedli bezpečnostné výstrahy, my sme našťastie nič nezažili (O. Székely je informatik). Občas sa nám stalo, že sa na vyučovacej hodine objavil (rozumej virtuálne) nejaký čudný človek. Predpokladám, že to spôsobilo zverejňovanie našich dokumentov, usmernení, rozvrhov dňa a pod. Zdieľali sme to iným školám na inšpiráciu, a tak sa mohlo stať, že niekto od nich k nám „prišiel na návštevu“.
Ďalší najviac používaný nástroj je platforma Edupage, tam nahrávame žiakom informácie a úlohy. No aj niektorí naši učitelia posielali žiakom podklady cez mejl, Messenger a podobne. Hlavná orientačná tabuľka je na Edupage, kde nájdu učitelia i žiaci ďalšie informácie, ďalšie orientačné usmernenia.

Využili ste pomoc IT firiem, ktoré sa hneď operatívne rozhodli pomáhať školám?

Nám veľmi pomohol Zoom tým, že predĺžil hovory. Ešte tesne pred karanténou sme mali prezenčné školenie k prvej pomoci a kolegovia, ktorí sa rozhodli neprísť do práce a zostali doma, sa pomocou tohto nástroja počas školenia pripojili k nám ostatným. Vtedy sme získali akúsi zručnosť v jeho používaní a zistili sme, ako vieme hovory v rámci neho predĺžiť. Inak sme nič nevyužili, žiadnu pomoc, nepotrebovali sme to. A hoci máme k dispozícii MS Teams v škole, nemali sme zvyk používať ho. Zrazu sme si osvojili Zoom, a už sme ho nemenili. Skúšali sme sa pozrieť aj na Webex, ale zdá sa nám to zbytočne veľmi komplikované. Je to robustný systém a nemá výrazne inú funkcionalitu, než nám poskytuje Zoom.

Ďakujem za rozhovor.

A keďže ide o strednú školu, jej žiaci sa už tento školský rok do lavíc nevrátia. Rozhodne však získali počas tejto zvláštnej situácie nesmierne veľa zručností a skúseností, ktoré sa im neskôr zídu. A nielen žiaci, aj pre učiteľov boli tieto mesiace veľmi prínosné.

Zhovárala sa Jana Matejíčková  v spolupráci s Digitálnou koalíciou

 

 

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať