2. ročník projektu Na každej škole záleží

2. júna 2020

Učitelia počítali s dvoma týždňami voľna. Na diaľku učia už viac ako dva mesiace. Ako sa s tým vysporiadali?

Projekt Na každej škole záleží, ktorý organizuje Komenského inštitút a Poštová banka, prináša inšpirácie, podporu a konkrétne kroky, ktoré ukazujú na možnú zmenu
školstva zdola. Jeho druhý ročník sa koná v Nitrianskom kraji. Pedagógom predstavil inovatívne techniky učenia a motivoval ich k tomu, aby deti začali vzdelávať inak, a to v oblastiach, ktoré sú pre nich skutočne dôležité.
Projekt podporuje hlavne reformu učiteľov, ktorí sú dôležitou hybnou silou vzdelávania. Jeho cieľom je ponúknuť pedagógom možnosti ako pracovať so žiakmi a študentmi inak, prihovárať sa im moderným jazykom, vedieť ich zaujať inovatívnymi postupmi a účinnými vyučovacími metódami. Dôležité je však zasiahnuť všetky školské zariadenia, aj v tých najmenších obciach na Slovensku, pretože sa projekt presúva naprieč regiónmi.

Po úspešnom prvom ročníku, ktorý absolvovalo viac ako 40 učiteľov z Banskobystrického kraja, boli oslovené školy v Nitrianskom kraji. „Od novembra 2019 do februára 2020 sme v spolupráci s Komenského inštitútom zrealizovali 4 jednodňové workshopy na témy, ktoré dlhodobo absentujú vo vzdelávaní – podpora vnútornej motivácie u detí, kritické myslenie v globálnom kontexte, koučingový prístup v škole a projektový manažment a návrhy vzdelávacích projektov. Zaistili sme tak celostné vzdelávanie pre 32 učiteľov naprieč celým Nitrianskym krajom – od Komárna, cez Semerovo, Skýcov, Rišňovce až po Vráble,“ upresňuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Učitelia, ktorí absolvovali aspoň dva workshopy, mohli požiadať o grant vo výške 2 000 eur na realizáciu projektu zmeny na svojej škole. Príspevok z grantu získa 5 škôl. Okrem toho im bude pridelený aj skúsený mentor, odborník z oblasti školstva, ktorý spolupracuje s Komenského inštitútom a ktorý ich bude usmerňovať pri realizácii projektu. “Toto boli po profesijnej stránke najúžasnejšie 4 dni v mojom 16-ročnom učiteľovaní,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok workshopov z Nitrianskeho kraja. Prínos programu Na každej škole záleží a aktívnu snahu učiteľov zmeniť zastarané metódy je vidieť aj v prepracovaných projektoch, ktoré poslali účastníci oboch ročníkov. V Banskobystrickom kraji mali v týchto týždňoch finišovať na realizácii viacerých z nich. Dôležitou súčasťou projektov je však zapojenie samotných žiakov. Vzhľadom na to, že koronakríza školy zatvorila, finiš niektorých projektov bol posunutý na jeseň tohto roku, aby tak bola zaistená úplná participácia žiakov.

„Napríklad Základná škola Pavla Križku Kremnica realizuje projekt Veľké pátranie, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky pre aktívne učenie žiakov využitím obdoby hry na hľadanie pokladu. V rámci projektu vytvárajú náučno-poznávací areál okolo školy, pričom vznikajú 3 náučné chodníky – prírodovedný, historický a literárny,“ hovorí Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.

Základná škola P. Jilemnického Zvolen pracuje na projekte Inkluzívna škola s podporou reziliencie, ktorej cieľom je rozvíjať faktory reziliencie zo strany učiteľov, školského psychológa a špeciálneho pedagóga prostredníctvom ranných komunitných kruhov, zážitkových foriem učenia a intervenčných programov.

Aktuálna pandemická situácia len zdôraznila potrebu zmeny v našom vzdelávacom systéme. Aj prieskum Komenského inštitútu ukázal, že rodičia sú otvorení reforme školstva. Po skončení koronakrízy by slovné hodnotenie na vysvedčení na základných školách v nejakej podobe uvítali takmer dve tretiny z nich (63%). Takmer tri štvrtiny (72 %) rodičov detí základných škôl súhlasia s návrhom zmien obsahu vzdelávania. “Za najväčší problém sa považuje memorovanie faktov. Namiesto toho treba mladých ľudí naučiť ako si vybrať z množstva ľahko dostupných informácii, naučiť ich pri tom zapájať kritické myslenie a prebúdzať v nich vnútornú motiváciu učiť sa niečo nové. A aby vznikol priestor v školách na rozvoj týchto zručností, je potrebné ubrať z predpísaného obsahu učiva,” uviedol Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.

Mimoriadna situácia, ktorá zatvorila školy a prinútila učiteľov, študentov a rodičov hľadať alternatívne formy výučby však predsa len bola aj na niečo dobrá. „My všetci, žiaci, učitelia, rodičia, sme si zlepšili svoju počítačovú gramotnosť. Chcem vyzdvihnúť skvelú spoluprácu s rodinami detí. V piatok 13. 3. 2020 odišli žiaci domov s úlohami na 2 týždne. Doma sme už viac ako dva mesiace. V súčasnosti učíme online v každej triede 5 – 7 hodín týždenne, a to aj na prvom stupni,“ približuje režim
vyučovania Mária Slašťanová zo ZŠ P. Križku Kremnica.

Uplynulé týždne hodnotia veľmi pozitívne, napriek nie veľmi priaznivým okolnostiam, aj v ZŠ a MŠ Brehy. „Sú to týždne veľkých zmien, keď sa všetci veľa učíme. S deťmi si často píšeme a telefonujeme. Snažím sa byť oporou pre žiakov, komunikovať s nimi aj o bežných starostiach a radostiach, poslať im niečo vtipné, zdieľať naše pocity,“ dodáva miestna učiteľka Jana Šuchterová, ktorá absolvovala prvý ročník projektu Na každej škole záleží. Aj vďaka nemu dokáže efektívnejšie komunikovať s deťmi,
prihovárať sa im jazykom, ktorým ich zaujme, a teda aj viac naučí. Viac o projekte nájdete na www.kazdaskola.sk.

Celoslovenský kvantitatívny on-line prieskum medzi rodičmi detí, ktoré navštevujú základnú školu realizovala agentúra Focus. Uskutočnil sa 15. – 17. apríla 2020. Počet respondentov: 505.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať