O čom sme v Digitálnej koalícii rokovali 14. februára 2019

19. októbra 2019

[/columns] [span4]

Rokovanie Digitalnej koalicie 14.2.2019

Rokovanie Digitálnej koalície 14.2.2019

[/span4][span4]

Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho

Vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho

[/span4][span4]

20 členov Digitálnej koalície bolo ocenených cenou Digitálna jednotka za plnenie svojich záväzkov za rok 2018

Ocenenie “Digitálna jednotka” za rok 2018

[/span4][/columns]

Dňa 14.2.2019 sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR konalo výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania. Príprave Slovenska na digitálnu budúcnosť venovali svoju pozornosť účasťou tomto rokovaní aj významní predstavitelia štátu: predseda vlády Slovenskej Republiky a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini, podpredseda vlády Slovenskej Republiky pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, hostiteľ rokovania minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky Miroslav Lajčák. Výročného rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia súkromného a verejného sektoru, neziskových a občianskych spoločností a zástupcovia vzdelávacích inštitúcií a akademickej obce.

Aktivity a výsledky Digitálnej koalície za uplynulý roku 2018 vyhodnotil predseda jej výkonného výboru, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Digitálna koalícia na tomto rokovaní opäť deklarovala svoj zámer prispieť k úspešnej digitálnej transformácii Slovenska a ocenila 20 členov najlepšie plniacich svoje záväzky v Digitálnej koalícii za rok 2018 cenou “Digitálna jednotka 2018

 

[columns] [span3]

za súkromné spoločnosti:

 • SimpleCell Networks Slovakia
 • Aliter Technologies
 • Learn2Code
 • Microsoft Slovakia
 • Slovak Telekom
 • Soitron
 • T-Systems

[/span3][span3]

za verejné inštitúcie a neziskové organizácie:

 • Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)
 • Mesto Kežmarok
 • Združenie miest a obcí Slovenska

[/span3][span3]

za školy a akademické organizácie:

 • Slovenská technická univerzita – Fakulta informatiky a informačných technológií
 • SOŠ informačných technológií v Banskej Bystrici
 • SOŠ technická v Rožňave
 • Súkromná SOŠ Tatranská akadémia
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

[/span3][span3]

za štátne inštitúcie:

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (MŠVVaŠ SR)

[/span3][/columns]

 

Digitálna koalícia prijala aj 15 nových členov s ich hodnotnými záväzkami, ktorými prispejú k pripravenosti Slovenska na Industry 4.0 a digitálnu dobu v oblasti ľudských zdrojov:

[columns] [span6]

itStep Bratislava, s.r.o.
SOŠ Ostrovského v Košiciach
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Súkromné banskobystrické gymnázium
Digitálna inteligencia, o.z.
Paneurópska vysoká škola v Bratislave (PEVŠ)
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná odborná škola technická Vráble
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tatrabanka, a.s.
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
TREXIMA s.r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska

[/span6][span6]

Novi clenovia DK 02/2019

Novi clenovia DK 02/2019 -2

Akt pristúpenia nových členov k memorandu Digitálnej koalície

[/span6][/columns]

 

Digitálna koalícia má po rokovaní dňa 14.2.2019 spolu 67 členov s 219 hodnotnými záväzkami v rôznom stave plnenia. Prečítajte si, čo o výročnom rokovaní napísali zakladatelia Digitálnej koalície IT asociácia Slovenska a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Z rokovania:

[columns] [span4]

MyFotoDK20180214

[/span4][span4]

[/span4][span4]

[/span4][/columns]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať