IT Fitness test 2018: prekročili sme hranicu 30 000 otestovaných!

27. júna 2018

Certifikačná časť IT Fitness testu skončila s číslom 30 335 otestovaných!

Dovoľujeme si Vám s potešením oznámiť, že pri ukončení certifikačnej časti IT Fitness testu 2018 prešlo otestovaním vyše 30 tisíc osôb, najviac žiakov a učiteľov našich škôl s priemernou úspešnosťou 41% .

V súčasnosti až do nového testu v roku 2019 môžete IT Fitness test absolvovať pre zlepšenie svojich vedomostí viackrát aj bez obmedzenia, avšak certifikát už nezískavate. Prihláste sa na stránku: www.itfitness.sk

Popri dobrej správe, že v roku 2018 sa IT Fitness testu zúčastnilo približne o 6 tisíc, účastníkov testovania viac ako v roku 2017, predbežné výsledky, žiaľ, poukazujú na medziročné zhoršenie digitálnych zručnosti našich žiakov.

Priebežné výsledky IT Fitness test 2018

Až do kompletného zhodnotenia a medziročného porovnania si priebežné výsledky môžete pozrieť v časti IT Fitness testu pre Základné školy a pre Stredné a vysoké školy. Základné a stredné školy, z ktorých sa IT Fitness testu s podporou učiteľov zúčastnili celé triedy, obdržia v krátkom čase výsledky svojich žiakov ako odporúčanie pre ich individuálne zlepšenie výsledkov.

Základné školy

Za základné školy sa IT Fitness testu zúčastnilo 14 548 žiakov s priemernou úspešnosťou 47%. Najviac respondentov s účasťou nad 2 000 respondentov z krajov sa zúčastnilo:

  1. Žilinský samosprávny kraj: 2 456 respondentov s priemernou úspešnosťou 47%
  2. Nitriansky samosprávny kraj: 2 165 respondentov s priemernou úspešnosťou 46%
  3. Prešovský samosprávny kraj: 2 163 respondentov s priemernou úspešnosťou 47% a
  4. Bratislavský samosprávny kraj: 2 030 respondentov s priemernou úspešnosťou 54%

Pritom priemerná úspešnosť 54% pre Bratislavský samosprávny kraj je najlepší dosiahnutý výsledok v krajoch. Žiaci základných škôl boli úspešní najmä v práci s internetom – 63% úspešnosť, a najslabšie boli výsledky v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov – len 38%. Výsledky IT Fitness testu pre chlapcov a dievčatá boli pomerne vyrovnané, avšak predsa len žiačky boli napokon lepšie – chlapci nadobudli 45% priemernú úspešnosť a dievčatá až 49%.

Stredné a vysoké školy

Zo straných a vysokých škôl sa IT Fitness testu zúčastnilo 15 787 žiakov a študentov s priemernou úspešnosťou 36%. Najviac respondentov s účasťou nad 2 000 respondentov z krajov sa zúčastnilo:

  1. Prešovský samosprávny kraj: 3 131 respondentov s priemernou úspešnosťou 37%
  2. Žilinský samosprávny kraj: 2 922 respondentov s priemernou úspešnosťou 35%
  3. Košický samosprávny kraj: 2 187 respondentov s priemernou úspešnosťou 35%

Žiaci stredných a vysokých škôl boli podobne ako na základných školách úspešní najmä v práci s internetom – 58% úspešnosť, a žiaľ tiež najslabšie boli výsledky v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov – dokonca len 21%. Výsledky IT Fitness testu pre chlapcov a dievčatá boli zhodné – 36% priemerná úspešnosť.

Zo štartu IT Fitness test v roku 2018

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=dkmExdHK5AI”]

 

Partneri IT Fitness test 2018

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať