Zlepšovanie_digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Digitálna transformácia postupne pretvára celú našu spoločnosť. Obzvlášť ohrozenou skupinou sú však seniori, ktorí častokrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Riziková je aj skupina starších zamestnancov verejnej správy, ktorí môžu mať v dôsledku nedostatočnej úrovne zručností problém udržať si svoje pracovné pozície do dôchodku, alebo sa uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci. 

Aj z tohto dôvodu Digitálna koalícia spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spustili národný projekt s názvom Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Jeho cieľom je vytvoriť komplexnú testovaciu a vzdelávaciu IT platformu, ktorá prispeje k udržateľnosti celoživotného vzdelávania a výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností vybraných cieľových skupín. 

Digitálny klub - seniori

Súvisiace aktivity

Seniori, vstúpte spolu s nami do digitálnej éry! Aj v septembri sme pre vás pripravili niekoľko vzdelávacích školení po celom Slovensku. Získate praktické znalosti o tom, ako pracovať s počítačom či ako ovládať svoj smart telefón. Vybrať si môžete z nasledujúcich miest a termínov školení: Bližšie informácie o časoch jednotlivých kuzov nájdete nižšie: 13.9.2023 10:00-12:00 […]

...

Pokračujeme vo vzdelávaní seniorov a tak sme si pre vás pripravili niekoľko školení aj na mesiac august. Školenia prebiehajú hneď v niekoľkých mestách po celom Slovensku. Získate praktické znalosti o tom, ako pracovať s počítačom či ako ovládať svoj smart telefón. Vybrať si môžete z nasledujúcich miest a termínov školení: Vzdelávať sa môžete aj sami, […]

...

Seniori, vstúpte spolu s nami do digitálnej éry! Aj v auguste sme pre vás pripravili niekoľko vzdelávacích školení po celom Slovensku. Získate praktické znalosti o tom, ako pracovať s počítačom či ako ovládať svoj smart telefón. Vybrať si môžete z nasledujúcich miest a termínov školení: Ak vám žiaden z termínov nevyhovuje, môžete sa bezplatne zaregistrovať […]

...

Vďaka projektu Digitálny klub seniorov sú organizované vzdelávacie kurzy naprieč celým Slovenskom. Seniori získajú potrebné digitálne zručnosti, ktoré im pomôžu v každodennom živote. Jedno z ďalších stretnutí sa organizovalo práve v letnej čitárni v Medickej záhrade. Vďaka Televízii JOJ máte možnosť pozrieť si v krátkej reportáži, ako to na týchto stretnutiach vyzerá.

...