Zlepšovanie_digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Digitálna transformácia postupne pretvára celú našu spoločnosť. Obzvlášť ohrozenou skupinou sú však seniori, ktorí častokrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Riziková je aj skupina starších zamestnancov verejnej správy, ktorí môžu mať v dôsledku nedostatočnej úrovne zručností problém udržať si svoje pracovné pozície do dôchodku, alebo sa uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci. 

Aj z tohto dôvodu Digitálna koalícia spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spustili národný projekt s názvom Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Jeho cieľom je vytvoriť komplexnú testovaciu a vzdelávaciu IT platformu, ktorá prispeje k udržateľnosti celoživotného vzdelávania a výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností vybraných cieľových skupín. 

Digitálna koalícia počas tohto roka zrealizovala celkovo 521 vzdelávacích kurzov na 52 školiacich miestach v rámci celého Slovenska. Celkovo sa na stránku Digitálny klub a do školení na stránke Digitálne kurzy zapojilo až 13 850 seniorov a zamestnancov verejnej správy.

Digitálny klub - seniori

Súvisiace aktivity

Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR)ukončili projekt zameraný na vytvorenie vzdelávacej platformy pre seniorov a zamestnancov verejnej správy. Projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (Digitálne kurzy)...
Digitálna koalícia (DK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predstavujú bezplatnú online vzdelávaciu platformu, zameranú na zlepšovanie digitálnych zručností vybraných cieľových skupín seniorov a zamestnancov verejnej správy s názvom Digitálny klub. Tá vznikla v rámci...
Seniori, vstúpte spolu s nami do digitálnej éry! Aj v septembri sme pre vás pripravili niekoľko vzdelávacích školení po celom Slovensku. Získate praktické znalosti o tom, ako pracovať s počítačom či ako ovládať svoj smart telefón. Vybrať si môžete z...
Pokračujeme vo vzdelávaní seniorov a tak sme si pre vás pripravili niekoľko školení aj na mesiac august. Školenia prebiehajú hneď v niekoľkých mestách po celom Slovensku. Získate praktické znalosti o tom, ako pracovať s počítačom či ako ovládať svoj smart...