Kurzy IT v kurze

30. januára 2023

Firma IT v kurze ponúka 5-mesačné vzdelávacie programy v oblasti vývoja softvéru, ako sú Software Tester, Java, C# a Front-End Developer, ktoré majú za cieľ pripraviť záujemcov na výkon konkrétnych pracovných pozícií. Okrem toho ponúka aj vzdelávací program Office Specialist/Manager, ktorý sa zameriava na všeobecné zručnosti potrebné pri práci s PC najmä na manažérskych pozíciách. Spoločne so znalosťou nemeckého jazyka sú tieto zručnosti čoraz viac požadované nielen IT spoločnosťami.

Firma IT v kurze pomáha zdokonaľovať prácu s PC a prehĺbiť znalosti v oblasti IT, ako sú databázy a počítačové siete, a poskytuje aj školenia pre mäkké zručnosti, ako sú komunikačné a prezentačné zručnosti, tímová spolupráca a časový manažment. Tieto zručnosti sú dôležité pri uchádzaní sa o nové zamestnanie.

Firma IT v kurze si uvedomuje, že zamestnávatelia majú zvýšené nároky na nových zamestnancov, a preto vytvorila nové 2,5-ročné štúdium softvérového inžinierstva a 3-ročné štúdium nemeckého jazyka. Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch alebo ročníkoch a môže sa pokračovať aj popri zamestnaní. Študenti sa môžu tiež zúčastniť pracovnej stáže u firemných partnerov, kde môžu získať pracovnú ponuku už po prvých 5 mesiacoch vzdelávania.

Vzdelávanie prebieha prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS academy a je možné študovať z ľubovoľného miesta s internetovým pripojením. Výučbu vedú kvalitní a kvalifikovaní lektori, ktorí majú skúsenosti z praxe. Štúdium začína v septembri a vo februári a vyžaduje si denne 3 hodiny venované vzdelávaniu, čo je možné aj popri zamestnaní. INTENZÍVNE vzdelávacie programy, ktoré sú kombináciou dvoch 5-mesačných programov prebiehajúcich súbežne, majú intenzitu vzdelávania 6 hodín denne a spĺňajú požiadavky úradu práce.

Viac o kurzoch: https://www.itvkurze.sk/

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť
 • Stredné


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Cieľová skupina

 • Osoby, ktoré si vyžadujú rekvalifikáciu v zamestnaní


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

 • Zmiešané


Trvanie školenia

Skoro 1 týždeň


Organizácia

Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať