Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

15. augusta 2023

Kybernetická bezpečnosť Slovenskej republiky je riešená komplexným systémom, ktorý zahŕňa nielen zákony, ktoré ju regulujú, ale aj praktické aktivity, ako sú riadenie rizík, detekcia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, obnova systémov, vzdelávanie, šírenie bezpečnostného povedomia a v neposlednom rade výskum a vývoj nástrojov a procesov kybernetickej bezpečnosti.

Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 schválila vláda Slovenskej republiky 7. januára 2021 uznesením č. 5/2021. Ide o východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup Slovenskej republiky k zabezpečeniu kybernetickej bezpečnosti.

Tento dokument má priamy vplyv na zvýšenie digitálnych zručností. Medzi plánované iniciatívy na zvýšenie digitálnych zručností a ciele v tejto oblasti patrí z tohto dokumentu:

 • Posilňovať znalosti a informovanosť v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 • Vyšovanie kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre rozdielne vekové skupiny – deti, mládež a dospelých.
 • Skvalitnenie kompetencií v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti prostredníctvom vzdelávania na vysokých školách, výskumu a vzdelávania
 • Vytvorenie spoločného porozumenia medzi jednotlivcami, zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelávacích programov v členských štátoch EÚ štátov
 • Definovanie potrebného súboru kritických zručností z hľadiska kybernetickej bezpečnosti pracovnej sily na podporu jej ďalšieho rozvoja a zlepšovania

Národná stratégia je určená pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú na budovaní systému kybernetickej bezpečnosti. Na základe jasných princípov určuje strategické ciele a má ambíciu moderným spôsobom reagovať na aktuálne a perspektívne bezpečnostné hrozby.

Tento dokument pojednáva o hrozbách, strategiských cieľoch, hlavných zahraničnopolitickách partneroch a tiež o merateľnosti a implementácii stretégie kybernetickej bezpečnosti. Kompletný dokument si môžete pozrieť tu: Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025

Národná strategia kybernetickej bezpečnosti je preložená aj do anglického jazyka. Kompletný dokument si môžete pozrieť tu: The Nationa Cybersecurity Strategy 2021 – 2025

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Kybernetická bezpečnosť


Úroveň digitálnych zručností

 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Cieľový jazyk

 • Slovenská
 • Angličtina


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Timeline/roadmap


Latest update of strategy


Budget


Strategy state-of-play


Stakeholders involvement


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať