Digitalizácia v EÚ a na Slovensku

15. augusta 2023

Digitálna transformácia by mala priniesť výhody pre všetkých, klásť dôraz na ľudí a vytvoriť nové príležitosti pre podniky. Digitálne riešenia sú zároveň kľúčom v boji proti zmene klímy a k ekologickej transformácii. Európska komisia pracuje na digitálnej transformácii, ktorá bude prínosom pre každého. Digitálna ekonomika zároveň musí byť spravodlivá a konkurencieschopná. Cieľom je vybudovať otvorenú, demokratickú a udržateľnú spoločnosť. Digitálne riešenia, ktoré v prvom rade kladú dôraz na potreby ľudí:

 • otvoria nové možnosti pre podniky,
 • podnietia rozvoj dôveryhodných technológií,
 • podporia otvorenú a demokratickú spoločnosť,
 • posilnia dynamické a udržateľné hospodárstvo,
 • pomôžu bojovať proti zmene klímy a dosiahnuť ekologickú transformáciu.

Podľa Európskej komisie Slovensko obsadilo v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) Európskej komisie v roku 2020 22. miesto spomedzi 28 členských štátov EÚ. Na základe údajov spred pandémie sa skóre Slovenska mierne zvýšilo vďaka zlepšeniu v oblastiach pripojiteľnosti, využívania internetových služieb a digitálnych verejných služieb. Väčšina ukazovateľov sa však nezlepšila dostatočne na to, aby udržala krok s priemerom EÚ. V dôsledku toho Slovensko kleslo v poradí v oblasti ľudského kapitálu a vo využívaní internetových služieb na 20. miesto a v oblasti digitálnych verejných služieb na 26. miesto. Podiel Slovákov s viac ako základnými digitálnymi zručnosťami je 27 %, čo predstavuje najlepšie skóre v regióne Vyšehradskej štvorky. Na Slovensku sa naďalej zlepšuje rýchle a ultrarýchle širokopásmové pokrytie a znížil sa počet Slovákov, ktorí nikdy nepoužili internet (12 %), čo je stále nad priemerom EÚ (9 %). Internet celkovo používa 82 % Slovákov a elektronické bankovníctvo (66 %). Slovensko zaznamenalo značný pokrok vo videohovoroch, pričom túto službu teraz využíva až 66 % ľudí, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 15 percentuálnych bodov.

Komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Táto vízia digitálneho desaťročia EÚ sa sústreďuje okolo digitálneho kompasuEN. V rámci digitálnej transformácie musí byť zaistená ochrana práv a slobôd občanov.

Ciele digitálnej dekády do roku 2030 zahŕňajú: 

 • Aspoň 80 % všetkých dospelých by malo mať základné digitálne zručnosti a v EÚ by malo byť zamestnaných 20 miliónov špecialistov v oblasti IKT, pričom viac žien nastúpi na tieto pozície.
 • Všetky domácnosti v EÚ by mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť zahrnuté v 5G.
 • Tri zo štyroch spoločností by mali využívať služby cloud computingu, veľké dáta a umelú inteligenciu a viac ako 90 % MSP by malo mať aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity.
 • Všetky kľúčové verejné služby by mali byť dostupné online a všetci občania by mali mať prístup k svojim elektronickým zdravotným záznamom.
 • V záujme dosiahnutia cieľov stanovených v Digitálnom kompase Európska komisia urýchli spustenie viacnárodných projektov, ktoré budú rozvíjať celoeurópske technológie a digitálnu infraštruktúru.
 • Tieto sa budú financovať kombináciou investícií z rozpočtu EÚ, členských štátov a priemyslu. Členské štáty sa zaviazali venovať aspoň 20 % svojich plánov obnovy a odolnosti na digitálnu prioritu.

Cieľom digitálnej stratégie EÚ je aj zvýšiť záujem žien o technológie a zvýšiť počet podnikateliek v oblasti technológií. Podľa porovnávacieho prehľadu Európskej komisie o ženách v digitálnej oblasti (WID) do roku 2020 bolo medzi špecialistami v oblasti informačných technológií len 18 % žien. Na Slovensku je podiel žien zamestnaných v tejto oblasti 13,3 % a  krajina sa v porovnávacom prehľade WID umiestnila na 22. mieste. Navyše, ženy zatupujú len takmer 10 % všetkých absolventov vedeckých, technologických, inžinierskych a matematických odborov (priemer EÚ je 14,3%).

Viac informácii o digitalizácii na Slovensku a v Európskej únii nájdete v tu: Digitalizácia v EÚ a na Slovensku

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Slovensko
 • Európska únia


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Timeline/roadmap


Latest update of strategy


Budget


Strategy state-of-play


Stakeholders involvement


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať