Kybernetická_bezpečnosť – diskusie s odborníkom

Globálna pandémia COVID-19 preniesla náš život z prevažnej časti do online sveta. Najvýraznejšie sa to prejavuje u detí, pre ktorých sa počítače a internet stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života pri vzdelávaní, ale aj trávení voľného času. V súvislosti s online aktivitami detí sa však musíme zaoberať i možnými nástrahami. Práve z tohto dôvodu v roku 2022 Digitálna koalícia zorganizovala desiatky bezplatných workshopov s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom. Žiaci sa interaktívnou formou dozvedia o najdôležitejších zásadách pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami, organizácii kybernetickej kriminality vo svete či etickom hackerovi, zároveň tiež majú možnosť si vyskúšať odporúčané postupy a aplikácie počas prednášky na vlastnom mobile. Súčasťou je aj voľná diskusia kde žiaci môžu položiť otázky a diskutovať na aktuálne témy, ktoré ich v danej oblasti zaujímajú.

Aktuálne neprebiehajú žiadne diskusie.

Súvisiace aktivity

Sorry, No posts.