Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Združenie kresťanských seniorov Slovenska je občianske združenie, ktoré má viac ako 4 000 členov na celom Slovensku. Vyvíja všestranné aktivity (vzdelávanie, kultúra, turistika, šport, dobrovoľníctvo) pre starších občanov a zastupuje záujmy seniorov na národnej a medzinárodnej úrovni.

https://seniorizks.sk/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Združenie


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined