Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Združenie kresťanských seniorov Slovenska je občianske združenie, ktoré má viac ako 4 000 členov na celom Slovensku. Vyvíja všestranné aktivity (vzdelávanie, kultúra, turistika, šport, dobrovoľníctvo) pre starších občanov a zastupuje záujmy seniorov na národnej a medzinárodnej úrovni.

https://seniorizks.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Združenie


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined